Sjednica Povjerenstva za izradu Konvencije

U Biskupskom domu u Požegi održana je 28. svibnja druga sjednica Povjerenstva za izradu Konvencije o povjeri župa svećenicima Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu, kojom se žele urediti odnosi između Požeške biskupije i spomenute Provincije u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava. Uz članove Povjerenstva na sjednici je sudjelovao i biskup Antun Škvorčević. Razmatrana su pitanja upravljanja župnim vremenitim dobrima prema propisima financijskog sustava Crkve u Hrvatskoj, poštujući posebnost župa koje djeluju u prostorima kojima su vlasnici franjevci. Najprije su utvrđena načela a potom doneseni određeni zaključci s obzirom na spomenuto pitanje koje valja ugraditi u Konvenciju. Sljedeća sjednica Povjerenstva održat će se 26. lipnja ove godine te se očekuje da će na njoj biti izrađen prijedlog Konvencije koji treba podastrijeti upravi spomenute Provincije i Požeške biskupije.