Svetkovina Tijelova u Požegi

U homiliji biskup je podsjetio da pored različitih inicijativa koje ljudi poduzimaju da poboljšaju uvjete života, postoji i Božja inicijativa savezništva s čovjekom koja ga uzdiže do najviše razine očovječenja, o kojoj govore naviještena misna čitanja. Mojsije u prvom čitanju tumači svojim sunarodnjacima da Bog s njima želi sklopiti savez, koji im jamči blagoslov i sreću ako budu vjerno obdržavali deset „riječi“ saveza, to jest deset zapovijedi. Savez je zapečaćen krvlju žrtvovanih životinja koju je Mojsije polio po dvanaest stećaka, znak 12 plemena Izraelovih, i kojom je poškropio narod. Isus pak u naviještenom evanđeoskom ulomku, slaveći Pashu u Dvorani posljednje večere, obznanjuje učenicima kako Bog sklapa s ljudima novi i vječni savez u krvi svoga Sina po žrtvi njegove ljubavi na križu, i uspostavlja novi Božji narod, kojem su temelj dvanaestorica apostola. Biskup je istaknuo kako je euharistija znak i prisutnost te savezničke Božje ljubavi među nama, po kojoj se očituje i ostvaruje Crkva, te da ona usred svijeta razdirana teškim proturječnostima i protivljenjima upravo u euharistijskim slavljima trajno svjedoči konačnu Božju pobjedu ljubavi nad zlom i smrću te predstavlja njezin početak. Euharistija je najdragocjenija stvarnost koja postoji na zemlji, jer ona nije samo znak one ljubavi u kojoj je sklopljen novi i vječni savez između Boga i čovjeka, nego i njegovo ostvarenje, kazao je biskup.

Zapitao je nazočne vjernike, na čemu temelje sigurnost svoga života. Protumačio je kako iz iskustva znademo da oni koji traže životnu sigurnost u materijalnom bogatstvu, društvenoj moći ili nekim drugim ovozemaljskim stvarnostima redovito završe u nutarnjoj praznini i nezadovoljstvu. Potaknuo je prisutne neka im slavljenje svete mise i primanje svete pričesti bude najčvršći temelj postojanja na zemlji, jer u njoj primaju moćni Isusov „za čovjeka“ koji pobjeđuje i smrt. Pozvao ih je da primanjem svete pričesti u ovom slavlju i procesijom koja će uslijediti posvjedoče Isusu Kristu kako svjesno i opredijeljeno žele živjeti u savezu ljubavi s njime, te da je on čvrstina njihova postojanja i njihova jedina nada.