Važna arheološka otkrića u Starom Gradu požeškoga Kaptola

U pripravi obnove srednjovjekovnoga Staroga Grada u Kaptolu, Stolni kaptol sv. Petra u Požegi, vlasnik Grada, naručio je arheološka istraživanja gotičke crkve sv. Petra unutar Grada, srušene u doba Osmanlija. Istraživanja je proveo Arheološki muzej u Osijeku tijekom mjeseca svibnja i lipnja ove godine pod vodstvom profesora arheologije Zvonka Bojčića. Nastavak je to radova provedenih 1999.-2001. pod vodstvom prof. Dubravke Sokač Štimac iz Gradskog muzeja u Požegi kojim je utvrđen izgled i tlocrtna dispozicija svetišta gotičke crkve. Najnovije istraživanje iznijelo je na vidjelo do sada nepoznate izuzetno značajne nalaze, ostatke romaničke crkve ispod spomenute gotičke crkve. Uz arhitekturu pronađeni su brojni elementi profilirane kamene plastike od kojih neki pripadaju i gotičkoj crkvi te potpuno osvjetljavaju njezinu stilsku pripadnost. No, od posebnog su značenja nalazi profilirane romaničke kamene plastike, dijelovi portala, ulomak tordiranog stupa i drugi elementi koji jasno svjedoče da je u mjestu Kaptol postojala prva crkva istovremeno s romaničkom crkvom u Požegi, čiji su ostaci ugrađenu u današnju crkvu Duha Svetoga. Navedeni nalazi važan su doprinos romaničkoj i gotičkoj sakralnoj arhitekturi i umjetnosti srednjega vijeka ne samo u Slavoniji nego u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj.

Požeška biskupija i njezin Stolni kaptol na čelu s prepoštom Ivicom Žuljevićem prepoznali su važnost nalaza i pokrenuli pitanje načina trajne prezentacije barem dijela spomenute slojevite arhitekture, koja svjedoči o kontinuitetu sakralnih građevina na malom prostoru Staroga Grada u Kaptolu. Da bi se mogao napraviti najbolji odabir prezentacije treba još temeljitije istražiti ostatke svetišta romaničke i gotičke crkve pa se radovi nastavljaju kako bi sva istraživanja završila iduće jeseni te se cjelovit projekt obnove Staroga Grada mogao uključiti u natječaj za financiranje sredstvima iz europskih fondova.