Dekret o proglašenju sv. Ćirila i Metoda nebeskim zaštitnicima Đakovačko – osječke crkvene pokrajine

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA

Prot. br. 389/18

 

ĐAKOVAČKO – OSJEČKA (CRKVENA POKRAJINA)

     Svetog Ćirila, monaha, i Metoda, biskupa, zaštitnike Europe i slavenske apostole, s naročitom i postojanom pobožnošću časti svećenstvo i vjernici Đakovačko-osječke crkvene pokrajine.

    Stoga je preuzvišeni gospodin Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup, uz opću suglasnost, u zajedništvu s drugim biskupima pokrajine valjano odobrio izbor svetog Ćirila, monaha, i Metoda, biskupa, za zaštitnike navedene crkvene pokrajine.

    Potom je pismom od 30. kolovoza 2018. usrdno zamolio da se taj izbor i odobrenje potvrdi prema Odredbama o postavljanju Zaštitnika.

    Slijedom toga, Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, snagom ovlasti koje joj je podijelio vrhovni svećenik FRANJO, nakon što je sve navedeno pažljivo razmotrila, utvrđuje da su izbor i odobrenje doneseni u skladu s pravnim propisima, prihvaća molbu te

 

SVETOG ĆIRILA, MONAHA, I METODA, BISKUPA

potvrđuje

ZAŠTITNICIMA PRED BOGOM ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE

sa svim pravima i liturgijskim povlasticama, u skladu s odredbama koje iz njih proizlaze.

 

Bez obzira na protivne propise.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, 18. rujna 2018.

 

prefekt kardinal M. P. Robert Sarah

tajnik nadbiskup Artur Roche