Milan Hibšer – Orguljaški koncert u Požegi

U četvrtak 11. listopada u požeškoj Katedrali se održao solistički orguljaški koncert na kojem je nastupio Milan Hibšer iz Zagreba izvodeći djela baroknih skladatelja kao što su Tunder, Bach i Mozart.