Susret trajne formacije svećenika Slavonsko-podravskog arhiđakonata

U Dvorani Župe sv. Josipa u Slatini, 23. studenoga, održan je susret trajne formacije svećenika Slavonsko-podravskog arhiđakonata. Nakon molitve Trećeg časa arhiđakon Vladimir Škrinjarić uputio je riječi pozdrava požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću i prisutnim svećenicima te je zaželio da spomenuti susret pomogne duhovnoj i pastoralnoj izgradnji. Biskup Antun je podsjetio da je upravo danas 19. obljetnica smrti dugogodišnjeg slatinskog župnika i dekana Franje Udovičića, te je preporučio njegovu plemenitu dušu u svećeničke molitve. Istaknuo je kako je cjeloživotna formacija u suvremenom svijetu postala potrebom svakog zvanja, te da ona ima posebno značenje za svećenike. U skladu s crkvenim dokumentima ona se odvija na duhovnoj, intelektualnoj i pastoralnoj razini. Poželio je da svećenici sudjeluju na današnjem formacijskom programu s velikom otvorenošću i željom za vlastitim rastom i izgradnjom kako bi mogli vjernije vršiti svoje poslanje. Poseban je pozdrav uputio svećenicima koji su minuloga ljeta tijekom redovitih premještaja započeli svoje pastoralno djelovanje u župama Slavonsko-podravskog arhiđakonata: Roku Ivanoviću, župniku u Crncu, Ivanu Ereizu župniku i upravitelju Svetišta u Voćinu te fra Vedranu Kosu, župnom vikaru u Župi sv. Roka u Virovitici. Naglasio je kako danas želimo zajednički promišljati o svome svećeništvu i trenutačnim pastoralnim izazovima u svjetlu Apostolske pobudnice pape Franje o svetosti u suvremenom svijetu „Gaudete et exultate“ te Pisma Kongregacije za nauk vjere biskupima pod naslovom „Placuit Deo“.
Potom je fra Vedran Kos predstavio navedenu Apostolsku pobudnicu a Nikola Legac, župnik u našičkoj Župi sv. Marka Evanđelista spomenuto Pismo biskupima Katoličke Crkve o nekim aspektima kršćanskoga spasenja. U raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja spomenutih dokumenata, biskup Antun je istaknuo jednostavnost Apostolske pobudnice kojom papa Franjo progovara o pozivu na svetost u suvremenom svijetu, iznoseći konkretne primjere, rekavši kako bi netko mogao pomisliti da papa ponešto naivno progovara o tako važnom aspektu kršćanskog života. No, nastavio je biskup, upravo se u evanđeoskoj jednostavnosti očituje dubina i snaga svetosti, utemeljena na Bogu koji je jednostavno biće u savršenosti kojoj je ime ljubav, te papa primjerima iz svakodnevnog života svjedoči da se svetost može živjeti u svakodnevnim uvjetima. Podsjetio je da peto poglavlje Dogmatske konstitucije o Crkvi „Lumen gentium“ II. Vatikanskog sabora govori o pozivu svih kršćana na svetost, a papa Franjo ga u svojoj Pobudnici smješta u suvremene okolnosti. Biskup je upozorio kako je Isus Krist, prisutan u krštenicima, snagom svoga Duha počelo i temelj naše svetosti te da trajno povezani s njime možemo donositi plodove svetosti. Poželio je svećenicima da upravo tim putem žive vjernost pozivu i poslanju koje ime je on povjerio.
Osvrćući se na Pismo „Placuit Deo“, biskup je istaknuo da je ono na neki način sastavni dio spomenute Pobudnice, jer na sustavan način, nadovezujući se na Deklaraciju „Dominus Jesus“ iste Kongregacije iz 2000. godine, tumači jedincatost i spasenjsku univerzalnost Isusa Krista i Crkve. Posebno je naglasio važnost Isusova utjelovljenja za spasenje, kojemu suvremeni neo-gnosticizam i neo-pelagijanizam sa svojim individualizmom i subjektivizmom oduzima značenje a Crkvu smatra nepotrebnom. Kazao je kako oba spomenuta dokumenta zapravo žele da ponovno otkrijemo da je Bog – kako uči II. vatikanski sabor – naumio spasiti nas – ne pojedinačno – nego kao članove Božjeg naroda, po Crkvi kao Tijelu Kristovu u kojem ostvarujemo nov odnos prema Bogu i čovjeku, uspostavljen Isusovom mukom smrću i uskrsnućem. Pozvao je svećenike da se obnove u svojoj ljubavi prema Crkvi koja se ostvaruje i očituje u njihovoj mjesnoj Crkvi te da pomognu vjernicima da je i oni vole.
U raspravi biskup je progovorio svećenicima o nedavnom pohodu hrvatskih biskupa „Ad limina apostolorum“, o srdačnom i bratskom susretu s papom Franjom na kojem je među ostalim bilo riječi i o kanonizaciji bl. Alojzija Stepinca. Osvrnuo se i na pohod dikasterijima Rimske kurije te na razgovore koji su ondje vođeni kao i na euharistijska slavlja, napose u bazilikama koje čuvaju grobove apostolskih prvaka. Potom su u živoj raspravi bila dotaknuta različita pastoralna pitanja i problemi koje su svećenici iznosili iz svog iskustva. Razgovaralo se o potrebi preustroja tečaja priprave za brak u kojem bi posebnu pozornost trebalo posvetiti pripadnosti zaručnika konkretnoj župnoj zajednici i njezinoj ulozi u pripravi, o njihovoj vjerničkoj inicijaciji te o poslije-ženidbenom pastoralu. Biskup je spomenuo kako je priručnik Tečaja priprave za brak u Požeškoj biskupiji u doradi te će sadržavati poticaje Apostolske postsinodalne pobudnice pape Franje „Amoris Laetitia“. Istaknuo je važnost suradnje svećenika s vjernicima laicima u različitim pastoralnim nastojanjima, podsjetivši da su članovi župnih pastoralnih vijeća oni koji trebaju biti izgrađeni za svoje djelovanje te da će tome poslužiti njihovi susreti na arhiđakonatskim razinama u prvom tjednu došašća, kako je dogovoreno na posljednjoj sjednici Prezbiterskog vijeća. Na kraju je biskup zahvalio svećenicima za sve ono što čine u redovitom pastoralnom životu u župnim zajednicama te u međusobnoj suradnji i u suradnji s Biskupijom. Susret je završen molitvom u župnoj crkvi sv. Josipa.