Susret župnih pastoralnih vijeća Zapadno-slavonskog arhiđakonata

U prostorima Hrvatskog doma u Pakracu, u utorak 4. prosinca održan je susret članova župnih pastoralnih vijeća Zapadno-slavonskog arhiđakonata. Nakon molitvenog uvoda riječ pozdrava okupljenima, na čelu s požeškim biskupom Antunom Škvorčevićem uputio je arhiđakon Milan Vidaković izražavajući želju da večerašnji susret urodi novim pastoralnim plodovima u njihovima župama, osobito u odnosi prema onima najpotrebnijima kako iznova potiče pape Franjo. Potom je biskup Antun je pozdravio svećenike na čelu s arhiđakonom Milanom Vidakovićem te sve prisutne vijećnike ustvrdivši kako je Crkva organizam, kako nas uči sv. Pavao u poslanici Efežanima, koji nije statičan nego se stalno razvija i raste. Spomenuo je kako su vijećnici prvenstveno po svome krsnom poslanju, a zatim i po službi u župnom pastoralnom vijeću udovi Kristova tijela – Crkve te svatko na sebi svojstven način u zajedništvu s drugima pomaže rastu i razvoju organizma Crkve koja se ostvaruje u Požeškoj mjesnoj Crkvi i u župnim zajednicama. Istaknuo je da su župni pastoralni vijećnici izabrani da nastoje u suradnji sa župnikom ostvarivati poslanje koje im je povjereno u skladu s Pravilnikom župnoga pastoralnog vijeća u Požeškoj biskupiji, a ostvaruje se na tri razine župnoga života: navjestiteljsko-katehetskoj, liturgijsko-molitvenoj i karitativnoj. Potom je, osvrnuvši se na djelovanje voditelja i drugih članova pojedinih razina župnoga pastoralnog života, rekao kako i najmanje učinjeno djelo doprinosi rastu organizma Isusove Crkve te ih je potaknuo na budno srce u osluškivanju poticaja Duha Svetoga.
Potom su uslijedila kratka tematska izlaganja u okviru pojedinih odbora unutar župnog pastoralnog vijeća s konkretnim zadaćama za voditelje, odnosno članove odbora. Marijan Pavelić, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja predstavio je biskupijsko Djelo za duhovna zvanja koje u Biskupiji broji više od 1200 članova, a u koje je uključeno tek 35 župa. Ističući važnost ovoga organiziranoga načina molitve za duhovna zvanja je voditelje odbora za liturgijski i molitveni život da u suradnji sa svojim župnicima potaknu vjernike da se upišu u Djelo te da obnove popise postojećih članova. Povjerenik za liturgijski pastoral Robert Kupčak progovorio je o službi lektora – navjestitelja Božje riječi u liturgiji, ističući neophodnost priprave za navještaj Riječi kojom kao vjernici izražavamo svoju ozbiljnost i poštovanje, ali i svoj unutarnji stav prema Božjoj Riječi. Pred članove Odbora za liturgijski i molitveni život stavljena je zadaća povesti brigu za dostojan i prikladan navještaj Božje Riječi predlažući tjedna okupljanja biblijske skupine koju čine župni lektori vođeni vjeroučiteljima i/ili svećenicima stručnima za biblijsko-teološka pitanja.
Voditeljica centra „Pro vita et familia“ prof. Ana Matković, budući da nije osobno mogla sudjelovati u programu susreta, kratkim video-zapisom predstavila je određena pitanja pastorala braka i obitelji te važnost da se u svakoj župi, po preporuci dijecezanskog biskupa osnuju obiteljske zajednice. Posvjedočila je prema osobnom iskustvu supruge i majke troje djece te rada s bračnim parovima unutar spomenutog Centra o važnosti ovakvih zajednica koje prvenstveno svjedoče ljepotu kršćanskog bračnog zajedništva, ali su i na pomoć onim bračnim parovima kroz prolaze određene krize. Potom je unutar Odbora za naviještanje, voditelj Pastoralnog centra Robert Kupčak predstavio biskupijski projekt župnih animatora te etape njegova odvijanja ukazujući na konkretne župne pastoralne aktivnosti u kojima mladi mogu biti od pomoći kao suradnici svojih župnika. Dao je konkretne informacije za spomenuti projekt u 2019. godini te potaknuo prisutne svećenike i članove pastoralnih vijeća da promisle koji bi mladi u njihovoj župi mogli sudjelovati u projektu te im se na taj način očituje povjerenje i realna potreba njihove prisutnosti i aktivnosti u župnoj zajednici. Uz projekt župnih animatora, prisutni su upoznati i s tijekom Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije koja počinje iduće subote, 8. prosinca. Na koncu je o programima karitativnog djelovanja progovorio ravnatelj biskupijskog Caritasa Ivan Popić, ističući važnost prepoznatljivosti Crkve u njezinoj karitativnoj dimenziji koju svjedoče njezini članovi. Predstavio je projekte biskupijskog Caritasa u kojima mogu sudjelovati i župni karitasi te kroz primjere pojedinih projekata nekih župnih karitasa otvorio širinu mogućnosti svjedočenja ljubavi na djelu o čemu brigu vode članovi Odbora za karitativnu djelatnost.
Pri koncu susreta nazočnima se obratio biskup Antun koji je rekao kako po vlastitom ulaganju i služenju Crkvi po spomenutim projektima i inicijativama rastu i žive župne zajednice. Spomenuo je iskustvo sudjelovanja na Biskupskoj sinodi o obitelji 2015. godine u Rimu te potaknuo na onblikovanje zajednice obitelji u svakoj župi koje su spremne konkretno pomoći mladim bračnim parovima ali i mladencima koji se pripravljaju na brak i obitelj. Zahvalio je vijećnicima na svemu što čine u svojim župnim zajednicama te ih pozvao da nastoje oko ostvarivanja predstavljenih projekata u okolnostima vlastitih župa. Zaželio je svima duhovno plodno vrijeme došašća u pripravi za svetkovinu Božića, te udijelio blagoslov.