Susret župnih pastoralnih vijeća Posavskog arhiđakonata

U prostorima župne dvorane Župe Bezgrješnog začeća BDM u Novoj Gradiški, u srijedu 5. prosinca održan je susret članova župnih pastoralnih vijeća Posavskog arhiđakonata. Sudionike susreta na početku je pozdravio arhiđakon Antun Prpić zaželjevši svima plodonosan rad koji će iznijeti nove pastoralne inicijative i promaknuti pastoral u župama arhiđakonata, osobito ističući naviještaj Božje Riječi i karitativnu dimenziju poslanja Crkve.
Nakon zaziva Duha Svetoga, pozdrav prisutnima uputio je Robert Kupčak, voditelj Pastoralnog centra, zahvaljujući im za dolazak na susret u Novu Gradišku kao i za sve ono što kao nositelji pastoralnog djelovanja u svojim župama čine u suradnji sa svojim župnicima. Istaknuo je kako je večerašnji susret poticajnog karaktera kojim se, prolazeći kroz tri odbora u okviru kojih je strukturirano djelovanje župnih pastoralnih vijeća, želi promisliti što je u pastoralnom životu župnih zajednica potrebno poboljšanja i zauzetije brige na dobro svih vjernika. Uslijedila su kratka tematska izlaganja u kojima su iznesene i konkretne zadaće za voditelje, odnosno članove odbora.

Marijan Pavelić, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja progovorio je o biskupijskom Djelu za duhovna zvanja u koje je uključeno 35 župa, a koji broji nešto više od 1200 članova. Potaknuo je prisutne voditelje odbora za liturgijski i molitveni život da u suradnji sa svojim župnicima promaknu ovaj organizirani oblik molitve za duhovna zvanja (obnove postojeće popise članova i upišu nove) jer se na taj način molitelji povezuju, ali i preuzimaju obvezu svakodnevne molitve, prikazanja osobnih žrtava i svetih misa te, u skladu sa svojim mogućnostima, i materijalne pomoći mladima na putu prema svećeništvu. O važnosti službe lektora – navjestitelja Božje riječi unutar liturgijskog slavlja, progovorio je povjerenik za liturgijski pastoral Robert Kupčak, pojašnjavajući obvezu sustavnijeg pristupa Božjoj riječi kroz biblijsku skupinu (skupinu čiata) po metodi „lectio divina“ koju trebaju voditi vjeroučitelji i svećenici poradi neophodnih biblijsko-teoloških kompetencija. Takav pristup omogućit će ozbiljniju pripravu za navještaj Riječi koju će župni lektori na taj način prihvatiti kao istinu od koje žive te je navješćivati iz vlastitog iskustva vjere, a ne ju tek tehnički pročitati.

U okviru odbora za naviještanje, voditeljica centra „Pro vita et familia“ prof. Ana Matković, spriječena osobno sudjelovati, kratkim video-zapisom posvjedočila je, iz osobnog iskustva supruge i majke troje djece te rada s bračnim parovima unutar spomenutog Centra, o važnosti župnih obiteljskih zajednica koje društvu u kojem živimo svjedoče o ljepoti kršćanskog bračnog života te su konkretna briga i pomoć onim parovima koji prolaze kroz određene krize. Potom je voditelj Pastoralnog centra upoznao prisutne s biskupijskim projektom župnih animatora i etapama njegova odvijanja kroz protekle 3 godine dajući informacije za spomenuti projekt u 2019. godini. Ukazujući na konkretne pastoralne aktivnosti u kojima mladi mogu biti suradnici svojim župnicima te ostvariti svoju nezamjenjivu ulogu u župnoj zajednici, potaknuo ih je da promisle kojim bi se mladima u njihovoj župi moglo iskazati povjerenje i pomoći im da budu sudionici edukacije animatora u predstojećoj godini. Uz projekt župnih animatora, prisutni su upoznati i s tijekom Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije koja počinje iduće subote 8. prosinca.

Na koncu je o karitativnom djelovanju na biskupijskoj razini, kao i na župnim razinama, progovorio ravnatelj biskupijskog Caritasa Ivan Popić, ističući neophodnost volontarijata kojim se ono što su sami besplatno od Boga primili na isti način predaje odnosno daruje onima koji su u potrebi, svjedočeći na taj način uvijek Božju ljubav na djelu. Ukazao je, između ostaloga, na projekte pojedinih župnih karitasa koji članovima odbora za karitativnu djelatnost mogu biti ideja i poticaj na putu domišljatosti i kreativnosti svjedočenja kršćanske ljubavi na djelu.

Zaključujući susret, voditelj Pastoralnog centra Kupčak izrazio je nadu kako je sve ono što je stavljeno pred pastoralne vijećnike i njihove župnike odjeknulo ne samo u njihovim ušima, nego i srcima, te su oni, imajući pred sobom konkretnu situaciju svoje župe, već promišljali na koji način pojedini projekt ili pastoralnu inicijativu ugraditi u pastoralni život svoje župe. Tako sve ono o čemu je na susretu govoreno u slici i riječima te konkretnim primjerima neće ostati teorija, nego zaživjeti u pastoralnoj praksi. Zahvalio im je za pozornost i sudjelovanje zamolivši arhiđakona Prpića da na sve zazove Božji blagoslov kao jamstvo Božje pomoći u svim pastoralnim zauzetostima.