Međubiskupijski sud prvog stupnja u Đakovu

Međubiskupijski sud prvog stupnja u Đakovu mjerodavan je za Đakovačko-osječku nadbiskupiju te Požešku i Srijemsku biskupiju. Sud istražuje i rješava u prvome stupnju sve sudske parnice koje nisu pravom izričito izuzete. U najvećem broju sud rješava parnice o ništavosti ženidbe, bilo u redovitom postupku, kraćem postupku pred biskupom, bilo na temelju isprave ili parnice rastave ženidbenih drugova, ne dirajući u ženidbeni vez, i druge parnične sporove.

Sjedište Suda
Strossmayerov trg 6
HR – 31400 ĐAKOVO

Kontakt:
031/802-250
031/812-310 (faks)
e-mail: [email protected]
sudski vikar: vlč. dr. Zdenko Ilić

Podružnica Požega
Trg Sv. Trojstva 18
HR – 34000 POŽEGA

Kontakt:
034/290-335
034/274-295 (faks)
e-mail: [email protected]
voditelj podružnice: vlč. dr. Želimir Žuljević


PARNICE NIŠTAVOSTI ŽENIDBE
Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. (Mt 19, 6)

Ženidba nije samo ugovor, ona je među krštenima i sakrament. Vrlo je mali broj sklopljenih ženidbi koje se mogu proglasiti ništavim, tj. nevaljanim, a to su one u kojima postoji:

  • osobna nesposobnost stranaka (zapreke);
  • nedostaci u ženidbenoj privoli;
  • nedostaci u kanonskom obliku.

Ako jedan od ženidbenih drugova ili oba bračna druga opravdano sumnjaju u valjanost ženidbe, potrebno je najprije obaviti savjetodavni (informativni) razgovor s vlastitim župnikom ili s crkvenim pravnikom, kako bi se vidjelo postoji li pravni temelj (kanonski razlog) za pokretanje postupka, i s kojim dokazima stranka raspolaže.

Nakon što se mjerodavnom sudu dostavi ispravno sastavljena i utemeljena tužba, započinje redoviti parnični postupak, odnosno kraći postupak pred biskupom, ukoliko su za njega ispunjeni svi uvjeti.

Na ovoj stranici možete pronaći korisne informacije vezane za kanonske razloge pokretanja parnica o ništavosti ženidbe, predložak tužbe, mjerodavnost suda, kao i odgovore na često postavljena pitanja.

Stranke za informativni razgovor naručuju se isključivo uz prethodni telefonski dogovor od ponedjeljka do petka u terminu od 9.00 do 13.00 sati, ili u dogovoru s vlastitim župnikom.


Korisni članci


Najčešća pitanja Sudu

Crkveni sudovi u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini