Adventski koncert u Katedrali

Ove godine po prvi puta u Katedrali sv. Terezije Avilske u Požegi održavaju se „Adventski koncerti u Katedrali“. Na prvom koncertu u subotu, 08. prosinca na svetkovinu Bezgrješnog začeća BDM nastupili su Ivana Miletić, mezzosopran; Maja Mustapić na flauti i katedralni zborovođa i orguljaš Mario Večerić. Na koncertu, koji je bio marijanskog karaktera izvedene su sljedeće skladbe Marcia „Salve regina“, L. Picchi; Zlatnih krila, Chitara octochorda; Preludij i fuga u a molu, J. S. Bach; Ave regina caelorum¸ G. Guiraud; Ave Maria, Arcadelt – Liszt; Zdravo Djevice, Chitara octochorda i Ave Maria, C. Caccini. Na završetku koncerta svi prisutni izmolili su molitvu Anđeoskog pozdravljenja. Sljedeći „Adventski koncert u Katedrali“ je u subotu, 15. prosinca 2018. u 11,30 sati. Nastupit će Zbor medicinskih sestara „Immaculata“.