Kanonska vizitacija u župi Suhopolje

U okviru kanonske vizitacije župa Virovitičkog dekanata, požeški biskup Antun Škvorčević pohodio je 15. ožujka Župu sv. Terezije Avilske u Suhopolju. Započevši program posjetom i molitvom u župnoj crkvi, biskup se susreo s okupljenim vjernicima na čelu sa župnikom Pavlom Filipovićem i pastoralnim suradnikom Mariom Večerićem te ih podsjetio na zajedništvo s Isusom Kristom koje je započelo živjeti u Suhopolju osnutkom župe 1802. godine. Župnik Filipović uputio je pozdrav biskupu i upoznao ga sa Župom, rekavši kako ona obuhvaća brojna naselja, što otežava pastoralni rad i njezino zajedništvo. Među ostalim predstavio mu je i konzervatorsko-restauratorske radove na unutrašnjosti župne crkve, značajnom spomeniku kulture. Nakon molitve i kratkog razgovora s vjernicima, biskup se uputio u Općinsko poglavarstvo gdje ga je dočekao načelnik Siniša Horvat sa suradnicima. Načelnik je predstavio biskupu Općinu i njezine projekte. Razgovarali su o različitim životnim pitanjima, među ostalim i na kulturnoj razini s posebnim doprinosom Katoličke Crkve. Dotaknuli su se i pitanja obnove vanjske fasade župne crkve sv. Terezije Avilske i mogućnosti da se za to dobije potpora iz europskih fondova. Biskup je zahvalio načelniku i njegovim suradnicima za sve što čine i za suradnju za Župom sv. Terezije u Suhopolju te Župom Kraljice svete krunice u Cabuni, usmjerenu na opće dobro svih građana. Potom se biskup uputio u Osnovnu školu gdje su ga dočekala djeca zajedno s djelatnicima. Pozdravljajući biskupa, ravnatelj Anto Škraba upoznao ga je s poviješću Škole koju je u 19. stoljeću osnovao suhopoljski župnik te ona kontinuirano djeluje sve do danas. Njegov govor popratio je vrsnim pjevanjem učenički zbor. U razgovoru koji je uslijedio biskup je potaknuo učenike da kroz osnovnoškolsko obrazovanje, osim u intelektualnom smislu, nastoje napredovati u opće ljudskim vrednotama s osjetljivošću za duhovnu dimenziju vlastitoga bića te u povezanosti s Bogom otkrivaju ljepotu svoje osobe. Biskup se potom uputio u Umirovljenički dom Stipanić gdje ga je dočekalo petnaestak korisnika. Ohrabrio ih je da svoje staračke poteškoće nose sjedinjeni s Isusom Kristom po čijim smo patnjama postali dionici Božje pobjedničke ljubavi. Zatim se uputio u Dom za psihički bolesne osobe u Borovi koji broji stotinu i pedeset korisnika, gdje ga je pozdravila ravnateljica Zlata Rončević sa suradnicima. Biskup se u kapeli pomolio zajedno s korisnicima Doma, zadržavši se u kratkom razgovoru.
Poslije podne uputio se u filijalu Orešac te je u kapeli sv. Ivana Krstitelja molio sa skupinom vjernika, koji su mu potom predstavili život u svojim obiteljima i nastojanje da budu Bogu vjerni, što očituju i svojim sudjelovanjem na svetoj misi u svojoj kapeli. Biskup ih je potaknuo da u svakodnevici, obilježenoj nemalim poteškoćama, budu trajno povezani s Isusom Kristom u kojem je naša duhovna snaga. Uslijedio je pohod mjestu Pčelić, gdje su biskupa u Mjesnom domu dočekali tamošnji vjernici, pozdravili ga, s njime molili i razgovarali o onome što ih tišti. Po povratku u Suhopolje uslijedio je pregled župnih knjiga, i osvrt na nedavni pohod biskupijskog ekonoma Roberta Mokrog koji je provjerio ispravnost upravljanja župnim vremenitim dobrima. Kanonska vizitacija zaključena je biskupovim susretom s članovima Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća.