Sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije

U Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi, 20. svibnja održana je sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije. Nakon molitve Trećega časa nazočne vijećnike pozdravio je biskup Antun Škvorčević, podsjećajući ih kako se ova sjednica održava u uskrsnom vremenu i u doba intenzivnih pastoralnih aktivnosti u našim župama, slavlja prvih svetih pričesti i krizmi. Naglasio je kako je uskrsli Isus Krist mjera našeg svećeničkog poslanja te nam se uvijek valja pitati što to on od nas očekuje i tako usmjeravati naše djelovanje. Rekao je kako na ovoj sjednici želimo zajednički provjeriti što se u našoj mjesnoj Crkvi događa na pastoralnoj i upravnoj razini, istaknuvši kako su crkveni propisi u službi pastorala da on ne bude prepušten samovolji ili inerciji. Zahvalio je vijećnicima za sudjelovanje te im je predstavio pojedine točke dnevnog reda. Spomenuo je kako je Hrvatska biskupska konferencija nedavno objavila dokument pod naslovom «Da vaša radost bude potpuna», u kojem se između ostalog naglašava kako u cjeloviti župni pastoral treba uključiti i brigu za duhovna zvanja. Rekao je da trebamo učiniti sve što je u našoj moći u promicanju duhovnih zvanja kako bismo onda mogli s pravom očekivati da nam Bog podari potreban broj novih svećenika i redovnika. Pored toga istaknuo je važnost hodočasničkog pastorala, napose s obzirom na biskupijska marijanska svetišta i njihovo značenje za našu duhovnost. Konačno, predmet rasprave su i određena pitanja svećeničkog upravljanja vremenitim dobrima.
Potom je tajnik Vijeća Robert Kupčak pročitao zapisnik posljednje sjednice Vijeća, koji je usvojen. U provjeri jesu li svi zaključci posljednje sjednice Vijeća izvršeni, biskup je istaknuo da s obzirom na zaštitu osobnih podataka valja među ostalim određenu pozornost iskazati i zamolbama pojedinih osoba koje traže istup iz Katoličke Crkve, te će o njima biti svećenicima dostavljen naputak. Pored toga u nastojanju oko programa prevencije spolnog zlostavljanja maloljetnih osoba, čiji je projekt raspravljen na prošloj sjednici Vijeća, valja uključiti i najnoviji Motu proprio pape Franje „Vos estis lux mundi“, koji daje konkretne obveze mjesnim Crkvama, a koje ćemo oblikovati nakon što to razmotre biskupi Đakovačko-osječke crkvene pokrajine na svojoj skoroj sjednici.
Zatim je Robert Kupčak, vijećnicima predstavio dokument Hrvatske biskupske konferencije „Da vaša radost bude potpuna“ s osobitim osvrtom na njegov drugi dio „Evangelizacija i kateheza u službi spasenjskog susreta s Kristom“ odnosno brojeve 35. i 36. koji govore o katehezi i odgoju za crkvena zvanja. Spomenuti brojevi bili su polazište za promišljanje o novim oblicima pastorala duhovnih zvanja, koji nije stvar pojedinca, nego cijele mjesne Crkve po aktivnoj suradnji pastira, obitelji, odgojitelja i cijele župne zajednice u njezinom redovitom evangelizacijsko-katehetskom djelovanju. Biskupijski povjerenik za pastoral duhovnih zvanja Marijan Pavelić predstavio je određene programe koje organizira Povjerenstvo te upoznao vijećnike s određenim pitanjima i poteškoćama s kojima se susreće. Progovorio je o biskupijskom Djelu za duhovna zvanja i njegovoj zastupljenosti u pojedinim župama. Osvrnuo se na jednodnevne susrete ministranata u požeškom Kolegiju minule korizme. U okviru rasprave biskup je pokrenuo pitanje sadašnjih modela okupljanja ministranata i s obzirom na njihove susrete u Kolegiju, i na tradicionalne ljetne susrete u Velikoj kao i na hodočašće ministranata u Voćin, potičući na promišljanje o novim mogućnostima rada s ministrantima. Povjereniku Paveliću povjerena je zadaća predložiti nove članove Povjerenstva koji će izraditi program pastorala duhovnih zvanja kao sastavnog dijela cjelovitog pastorala župe i biskupije. U raspravi je među ostalim istaknuta važnost svećenika dekanatskih koordinatora koji bi na toj razini u suradnji s biskupijskim povjerenikom za pastoral duhovnih zvanja vodili brigu o članovima Djela za duhovna zvanja u župama te promicali programe Povjerenstva, napose u radu s ministrantima. Pored toga, istaknuta je posebna uloga vjeroučitelja, napose u srednjim školama koji u okviru svojega rada u pojedinim nastavnim jedinicama mogu učenicima predstaviti ljepotu duhovnog poziva te ih informirati o programima u kojima mogu sudjelovati kao što su biskupijski križni put mladih, susreti za srednjoškolce u Velikoj, u požeškom Kolegiju i drugim prigodama. Više od 250 mladih župnih animatora već je očitovalo želju za vršenjem određenog poslanja u Crkvi, te je zaključeno da će se u njihovoj specijalizaciji poseban naglasak staviti na duhovna zvanja. Specijalizacija će se održati 18. i 19. lipnja u Velikoj a biti će posvećena radu s ministrantima i povezana s kampom u prirodi za mlade srednjoškolskog i studentskog uzrasta koji će organizirati Povjerenstvo za pastoral mladih.
Vijećnici su potom razmotrili mjesto i značenje hodočašća u životu župe i biskupije. Biskup je podsjetio na hodočašća napose u marijanska svetišta Voćin i Pleternicu, koja brojnošću vjernika očituju da je požeška mjesna Crkva snažno označena marijanskom duhovnošću. Spomenuo je i jedno godišnje biskupijsko hodočašće u inozemstvo, koje je međusobno povezuje vjernike Požeške biskupije iz svih njezinih dijelova. Dodao je kako župna hodočašća koja se organiziraju u isto vrijeme treba izbjeći i omogućiti vjernicima da sudjeluju na biskupijskom hodočašću. U raspravi je spomenuto i pitanje biskupijskog hodočašća u Mariju Bistricu te u zagrebačku Katedralu s kojima su povezana određena pitanja i poteškoće. Pored toga, vijećnici su razmotrili pitanje natjecanja iz vjeronaučnog znanja povezanog s hodočašćem učenika osnovnih škola u Voćin kao i neka druga pitanja, te mogućnost da s hodočašćem učenika katoličkih gimnazija Požeške biskupije hodočaste u Voćin i drugi srednjoškolci, napose maturanti. Predstojniku Katehetskog ureda Robertu Kupčaku povjerena je zadaća o tom porazgovori s vjeroučiteljima kao i o njihovom sudjelovanju u odvijanju hodočasničkog programa. S obzirom na hodočašće u inozemstvo, odlučeno je da se iduće godine hodočasti Gospi od Suza u Siracusu od 14. do 18. travnja 2020. godine.
Potom je biskupijski ekonom Robert Mokri podsjetio na neka ekonomska pitanjima, napose vezana uz kolekte opće i mjesne Crkve te važnost njihova pravovremenog dostavljanja biskupijskom Ekonomatu kako bi se što prije mogle proslijediti onima kojima su namijenjene. Dražen Akmačić, suradnik u biskupijskom Ekonomatu progovorio je o određenim pitanjima vezanima uz župne godišnje financijske izvještaje, istaknuvši ono što je potrebno činiti da oni budu u skladu s crkvenim propisima. Biskup je na koncu istaknuo kako je upravljanje vremenitim dobrima pitanje koje se tiče svećeničke savjesti i kako s obzirom na njega treba biti osobito osjetljiv. U ime misionara Karla Prpića i njegova biskupa Emmanuela Abba zahvalio je svećenicima što svojom savjesnošću prema misnim intencijama omogućuju da ih šaljemo u Afriku, u kamerunsku biskupiju Ngaoundere te na taj način pomažemo egzistenciju tamošnjih svećenika. Spomenuo je kolektu „Petrov novčić“ koja se o svetkovini apostolski prvaka prikuplja u župama za potrebe Svete Stolice, za koju redovito primamo zahvalu, s čim bi valjalo upoznati vjernike. Zaključujući sjednicu biskup je zahvalio svim vijećnicima za njihov doprinos i sudjelovanje u radu.