Hrvatska Pošta izdala marke s motivom Voćinskog Svetišta

Hrvatska Pošta u ponedjeljak, 3. lipnja, stavlja u opticaj četiri nove marke marijanskog Svetišta u Voćinu i Mariji Bistrici. Na dvjema markama nalazi se lik Gospe Voćinske i svetišne crkve u Voćinu. Autor motiva je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba, a fotografi – Mario Romulić i Dražen Stojčić.
Marke su izdane u arčićima od 8 maraka i s jednim privjeskom te u dva samoljepljiva karneta od 10 maraka. Prvi arčić s likom Gospe Voćinske upotpunjen je snimkom unutrašnjosti crkve, dok je na drugom arčiću uz marke istaknut prekrasni portal voćinske crkve. Obe marke tiskane su u nakladi od 100.000 primjeraka, a za prvi dan upotrebe markica napravljen je i prigodni žig.
Spomenuti projekt pridonijet će promociji lika Gospe Voćinske i voćinskog Svetišta, koje posljednjih godina privlači sve veći broj hodočasnika.