Na Veliku Gospu u Voćin hodočastile obitelji s brojnom djecom

Na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije – Veliku Gospu, 15. kolovoza u Voćinu je održano deveto hodočašće obitelji Požeške biskupije s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Antun Škvorčević.

U homiliji biskup je ustvrdio da uz ljudske prolazne i propadljive projekte koji na različitim razinama – političkoj, gospodarskoj, znanstvenoj, kulturnoj – žele služiti našem ovozemaljskom dobru, postoji neprolazni i nepropadljivi Božji projekt o čovjeku. Rekao je da nam Sv. Pavao u ulomku drugog čitanja tumači kako je taj Božji projekt bio potamnjen grijehom jednog čovjeka Adama, koji se svojom slobodom opredijelio za zlo, ali da je Bog u novom Adamu, Isusu Kristu rođenom od Marije Djevice, čijom je mukom, smrću i uskrsnućem pobijedio grijeh i smrt, pronašao način na koji je svoj potamnjeli projekt ne samo popravio, nego i usavršio i dovršio. Biskup je naglasio da je Bog u Blaženoj Djevici Mariji pronašao najsavršeniju suradnicu u ostvarenju svog projekta spasenja čovjeka po Isusu Kristu, i njegova uvođenja u vječno zajedništvo božanskog života. Pozvao je nazočne da usred neuspjelih ljudskih projekata veću pozornost posvete uspjelom Božjem projektu, te da se poput Marije vjerno u nj uključuju. Naglasio je da su brak i obitelj Božje stvarnosti i najkonkretniji način na koji oni postaju suradnici Božji. Kazao je da je brak po Božjem naumu zajedništvo muškarca i žene u kojem se rađa i odgaja potomstvo, novi čovjek, određen za vječni život. Čestitao je nazočnim roditeljima s brojnom djecom što po Marijinom primjeru nastoje biti vjerni Bogu i pridonositi da njegov projekt u njima bude uspješan.

Biskup se osvrnuo na ulomak prvog čitanja iz Knjige Otkrivenja, u kojem nam sveti pisac simboličnim govorom o Ženi zaodjenutoj u sunce prikazuje kako se Božji projekt spasenja čovjeka ostvaruje po utjelovljenju i rođenju Božjega Sina od Djevice Marije, ali da ga Zli, Đavao nastoji razoriti.  Ustvrdio je kako je Isus Krist svojom moćnom ljubavlju na križu jednom zauvijek oduzeo Đavlu moć, istaknuvši da je zato za uspjeh Božjeg projekta u našim brakovima i obiteljima od presudnog značenja da Isus Krist u njima bude prvi i najvažniji, jer će ih u protivnom Zli razoriti. Pozvao je nazočne da na ovom hodočašću zamole Isusovu Majku da im pomogne kako bi njezin sin Isus Krist svojom pobjedničkom snagom bio još prisutniji u njihovim obiteljima i u svakom njezinom članu. Još je kazao da je pisac Knjige Otkrivenja u slici Žene, koja je zaodjenuta suncem i okrunjena zvijezdama, prikazao Crkvu, te je ustvrdio kako ona kao majka služi Isusu Kristu i omogućuje ljudima da se po svetim sakramentima, osobito po krštenju, euharistiji i ženidbi, rađaju za vječni život. Naglasio je kako je Crkva u tom svom poslanju uvijek pobjednica u Isusu Kristu, unatoč progonima kojima je izložena od strane Zloga i njegovih slugu. Poručio je sudionicima slavlja da budu ponosni što pripadaju Crkvi, Kristovoj zaručnici, i što u svom sakramentalnom braku mogu očitovati onaj odnos koji postoji između Krista i Crkve: On je voli jer je unatoč njezinoj grješnosti ona njegova, te je svojom ljubavlju čisti od grijeha, da bude lijepa, bez ljage i bore, kako tvrdi sv. Pavao u Poslanici Efežanima.  Pozvao je nazočne supružnike da u vjeri uvijek iznova obnavljaju svoje bračno i obiteljsko zajedništvo, da praštaju jedni drugima, zajedno mole i sudjeluju na svetoj misi, da djecu odgajaju u kršćanskom duhu te na taj način njihova obitelj bude «mala Crkva», kako je naziva Drugi vatikanski sabor. Osobito ih je pozvao da na ovom hodočašću donesu odluku kako će zajednička obiteljska molitva biti središnja točka njihova dana, a Isus prvi i najvažniji u njihovoj obitelji, te da  se po njihovoj vjeri, međusobnoj ljubavi i požrtvovnosti, u njima ostvari Božji pobjednički projekt.