Sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije

U Dvorani sv. Lovre Biskupskog doma u Požegi, 28. listopada održana je sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije. Nakon molitve Trećega časa, okupljene vijećnike je pozdravio predsjednik Vijeća požeški biskup Antun Škvorčević. Podsjetio ih je kako se sjednica Vijeća održava u mjesecu listopadu, koji je papa Franjo proglasio Izvanrednim misionarskim mjesecom, kako bi u svim vjernicima, a osobito u svećenicima, između ostalog, osnažio svijest da su u sakramentu svetog krštenja, a osobito u sakramentu svetog Reda primili poslanje naviještati Isusovu radosnu vijest spasenja. Biskup je dodao da se njihova sjednica održava na blagdan apostola Šimuna i Jude Tadeja te na temelju ulomka kratkog čitanja iz Druge Poslanice Korinćanima, u kojem sv. Pavao tumači kako je Bog u Isusu Kristu položio u nas riječ pomirenja, ustvrdio da nas je Isus Krist u krštenju pomirio s Bogom i s nama samima, usred ranjenosti istočnim grijehom i našim osobnim grijesima. Kazavši kako ih sv. Pavao podsjeća da su Kristovi poslanici te ih nagovara da se pomire s Bogom, biskup je poručio vijećnicima da je prvotno poslanje njih kao svećenika živjeti pomirenost s Bogom i međusobno, a onda tu pomirenost svjedočiti drugim ljudima. Još im je poručio kako njihovo poslanje nije ostvarivati neke svoje ljudske i osobne naume, nego ostvarivati Božji naum spasenja. Njihovo poslanje usporedio je s poslanjem koje predsjednici država povjeravaju svojim ambasadorima, odnosno veleposlanicima, šaljući ih da politički predstavljaju i zastupaju svoju državu u drugim državama. «Mi smo akreditirani od Isusa Krista po služenju Crkve u krštenju i u sakramentu svetog Reda dolaziti k ljudima i navješćivati im Božju Riječ, odnosno njegovu radosnu vijest spasenja», ustvrdio je biskup. Naglasio je kako je njegova dužnost kao biskupa najprije sebe, a onda i svećenike neprestano podsjećati da su Kristovi poslanici te ih uvijek iznova poticati da u svom poslanju ne vrše svoju, nego Božju volju. Potom je predstavio dnevni red sjednice, naglasivši aktualnost tema koje donosi izražavajući uvjerenje da će rasprava o tim temama rasplamsati u njima apostolski žar i ojačati njihove pastoralne korake u evangeliziraju ljudi u svim njihovim životnim situacijama: od siromaštva i iseljavanja u Slavoniji do pastorala starijih i invalidnih osoba.  Podsjetio je na koncu kako su se nakon svećeničkih premještaja minuloga ljeta dogodile određene promjene u sastavu Prezbiterskog vijeća, te izrazio dobrodošlicu njegovim novim članovima: Roku Ivanoviću, novoizabranom predstavniku svećenika Pakračkog dekanata; Dariju Šimiću, novoizabranom predstavniku svećenika Slatinskog dekanata, te Mateju Filipoviću, novoimenovanom predstavniku župnih vikara. Tajnik Vijeća Robert Kupčak potom je pročitao zapisnik posljednje sjednice Vijeća koji je usvojen. U provjeri jesu li svi zaključci posljednje sjednice Vijeća izvršeni, biskup se osvrnuo na načelni prijedlog članova Povjerenstva koje bi se bavilo pitanjima prevencije spolnog zlostavljanja maloljetnika kojega je dao sudski vikar Želimir Žuljević istaknuvši kako ga treba konkretizirati. Potom se osvrnuo na ono što je ostvareno u aktivnostima vezanim za edukaciju i specijalizaciju mladih za župne animatore te zamolio vijećnike da potaknu svećenike u svojim dekanatima da one mlade koju su kroz edukaciju osposobljeni na rad s djecom i mladima, osobito s ministrantima, uključe u župni pastoral. Ivica Žuljević, kojemu je povjerena organizacija godišnjeg biskupijskog hodočašća u inozemstvo iznio je određene poteškoće, osobito financijske naravi, da se na hodočašće u uskrsnom tjednu iduće 2020. godine pođe u Svetište Gospe od Suza u Sirakuzi, kako je prvotno planirano, a biskup Antun je predložio da se u spomenutom terminu pokuša organizirati Biskupijsko hodočašće u Mađarsku, pod radnim naslovom «Tragovima hrvatske marijanske pobožnosti u Mađarskoj» protumačivši koje su marijanski jake točke u Mađarskoj na koje hodočaste tamošnji Hrvati. Vijećnici su podržali Biskupov prijedlog te je zaključeno da će potrebne informacije svećenicima biti priopćene na predstojećim jesenskim koronama. Jednako tako, vijećnici su podržali Biskupov prijedlog da termin Biskupijskog hodočašća u nacionalno marijansko svetište Mariju Bistricu bude prva subota u mjesecu listopadu. Uvodeći u točku dnevnog reda «Crkva i siromaštvo, iseljavanje iz Slavonije te demografsko pitanje», biskup je istaknuo da je tom aktualnom i važnom pitanju za sadašnjost i budućnost naše Crkve i naroda na ovim prostorima potrebno pristupiti s evanđeoskih polazišta. Vijećnici su potom pokušali prikazati konkretno stanje u  župama pojedinog dekanata s obzirom na to pitanje. Na koncu rasprave zaključeno je kako spomenuto pitanje diferencirano te je teško dati cjelovitu sliku o njemu. Biskup je istaknuo kako valja potaknuti svećenike da se ne obeshrabre i olako upadaju u defetizam zbog toga što ljudi iseljavaju iz njihovih župa, nego da tom pitanju trajno pristupaju s osobitom pastoralnom osjetljivošću, svjedočeći vjerničku nadu i podižući duh naroda. Jedan od načina je i predstavljanje što sve Požeška biskupija poduzima da ljude potakne na ostanak u Hrvatskoj i čime, u skladu sa svojim mogućnostima, doprinosi njihovu dostojanstvenom životu. Važno područje na kojem Požeška biskupija nastoji konkretno djelovati s obzirom na spomenuto pitanje jesu projekti na odgojno-obrazovnom području s kojima je vijećnike detaljno upoznao Ivica Žuljević, predstojnik Ureda za katoličke škole, iznoseći podatke koliko djece pohađa biskupijske katoličke škole te na koje se sve načine i koliko materijalno ulaže u djecu i mlade. O brojnim karitativnim i projektima Caritasa Požeške biskupije izvijestio je ravnatelj Ivan Popić stavljajući tako pred vijećnike konkretne mogućnosti pomoći čovjeku u njegovim potrebama što Požeška biskupije već duži niz godina i čini. Nakon rasprave zaključeno je da će se u svrhu daljnjeg promicanja karitativnog djelovanja u našim župama u došašću organizirati arhiđakonatski susreti voditelja Odbora za karitativnu djelatnost unutar Župnih pastoralnih vijeća s prigodnim radionicama koje imaju za cilj senzibilizirati ih i osvijestiti što sve mogu činiti u svojim župama. Prelazeći na točku dnevnoga reda «Pastoral starijih i invalidnih osoba», biskup je naglasio kako je potrebno da Crkva starijim i invalidnim osoba posvećuje pažnju i iskazuje osobitu brigu, odnosno da im svojim i najmanjim konkretnim djelima karitativne ljubavi posvjedoči kršćansku blizinu i pruži osjećaj sigurnosti da u svojim nevoljama nisu prepušteni samima sebi. S tim u svezi ravnatelj Caritasa Popić ukazao je na određene mogućnosti pastorala starijih osoba, a voditelj biskupijskog Pastoralnog centra Robert Kupčak, nadovezujući se na biskupov govor o potrebi rada s invalidnim osobama, vijećnike upoznao sa zajednicom osoba s intelektualnim teškoćama „Vjera i svjetlo“ koja je minulih dana u Požegi započela sa svojim djelovanjem isitčući kako je cilj takve zajednice pomoći osobama s teškoćama pronaći svoje mjesto u Crkvi i društvu te im pružiti mogućnost otkrivanja radosti zajedništva i korištenja svojih darova. Biskupijski ekonom Robert Mokri potom je progovorio o nekim pitanjima vezanim za porez na prihod koji neke župe ostvaruju te je zaključeno da će sve detaljnije i konkretnije informacije o tome svećenici dobiti na jesenskim koronama. Zamolio je vijećnike da potaknu svećenike u svojim dekanatima da biskupijskom Ekonomatu pravovremeno dostave kolekte opće i mjesne Crkve. Biskup je vijećnike izvijestio da je Požeška biskupiju u ovom Izvanrednom misionarskom mjesecu donirala nešto više od deset tisuća eura za dovršenje crkve sv. Petra u Gadamabangi u kamerunskoj biskupiji Ngaoundéré u kojoj kao misionar djeluje Karlo Prpić, svećenik naše Biskupije kao i novčani iznos za 1500 misnih intencija koje svećenicima spomenute biskupije omogućuju dostojnu egzistenciju. Na koncu sjednice, spomenuta su i neka aktualna pastoralna pitanja, nakon čega je biskup zaključujući sjednicu, zahvalio svim vijećnicima za njihov doprinos i sudjelovanje u radu. Sjednica je završila zajedničkim objedom u Domu pape Ivana Pavla II.