Marko Gerendaj i Robert Medved u Rimu postavljeni u službu akolita

Na svetkovinu Svih Svetih, 1. studenoga ove godine, u bazilici sv. Apolinara u Rimu nadbiskup Edgar Peña Parra, zamjenik za opće poslove Državnog tajništva Svete Stolice, je u zajedništvu s poglavarima i bogoslovima Međunarodnog crkvenog kolegija „Sedes Sapientiae“ u Rimu predvodio euharistijsko slavlje i sedamnaestoricu bogoslova postavio u službu akolita.

Među postavljenima u službu akolita su i dvojica bogoslova Požeške biskupije koji se pripremaju za svećeništvo u navedenom Kolegiju u Rimu – Marko Gerendaj iz Župe sv. Marka Evanđelista u Našicama i Robert Medved iz Župe sv. Ilije Proroka u Brodskom Stupniku.