Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji

Časna braćo svećenici i đakoni,
poštovani redovnici i redovnice,
cijenjeni bogoslovi, vjeroučitelji i djelatnici katoličkih škola,
dragi vjernici!

Svjedoci smo kako čovjek u suvremenom svijetu umnaža riječi i širi ih različitim putovima, u novije doba i digitalno, te da nas one najčešće ostavljaju praznima i nemoćnima. Više nego ikad postala je aktualna Svakidašnja jadikovka Tina Ujevića u kojoj kaže: “Jer meni treba moćna riječ, jer meni treba odgovor, i ljubav, ili sveta smrt.” Zahvalan sam papi Franji što nas je svojim Apostolskom pismom pod naslovom „Tada im otvori pamet“ („Aperuit illis“) podsjetio na važnost Božje riječi u suvremenim društvenim prilikama.Za nju, naime, pisac Poslanice Hebrejima tvrdi da je „živa (…) i djelotvorna; oštrija od svakog dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu, duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca“ (Hebr 4,12). Ona nam je zasvjedočena u Svetom pismu te nas papa Franjo poziva da joj posvetimo posebnu pozornost u Nedjelju Božje riječi, koju po prvi puta slavimo 26. siječnja 2020. Pisac Knjige mudrosti kaže da je riječ poput svojevrsnog borca jurnula iz vječne Božje tišine u noć čovječanstva (usp. Mudr 18, 14-15) te se ona usred nemoći zaglušne buke svijeta bori za nas, da čujemo Boga, te u njegovu svjetlu vidimo smisao svoga postojanja i primimo snagu za život u punini.

Apostoli su nam posvjedočili da je ta moćna Božja riječ događaj, osoba, Isus Krist, Riječ po kojoj je „sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo“ (Kol 1,16), koja je tijelom postala (usp. Iv 1,14), u kojoj je život i svjetlo (usp. Iv 1,4), koja daje moć da postanemo djeca Božja (usp. Iv 1,12), baštinici života vječnoga (usp. Gal 4,7). Sv. Jeronim, Dalmatinac, jedan od najvećih poznavatelja i zaljubljenika Božje riječi, čije se 1600. obljetnice smrti spominjemo ustvrdio je kako cijelo Sveto pismo govori o Isusu Kristu, te nepoznavanje Pisma znači nepoznavanje Krista. Stoga smo, nakon razmišljanja na posljednjoj sjednici Prezbiterskog vijeća naše Biskupije, odlučili da nalog pape Franje o proslavi Nedjelje Božje riječi proširimo na Godinu Božje riječi, koja traje od 26. siječnja do kraja liturgijske godine – svetkovine Krista Kralja, 22. studenog 2020. Tijekom toga vremena želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.

Godina Božje riječi odvijat će se pod geslom „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“ (Ps 119,105), koje ćemo pjevati u različitim liturgijskim prigodama i životnim trenutcima. Geslo nas podsjeća da nam je život svojevrsni put na kojem je potrebno imati svjetla da ne zalutamo i da stignemo k cilju kamo smo se zaputili. Pored toga, geslo nas upozorava kako nam je svjetlo Božje riječi napose potrebno u teškim životnim trenutcima, da bismo u mraku nevolje i patnje vidjeli smisao hoda koji vodi kroz smrt u život i budemo ljudi nepokolebljive nade.

Braćo i sestre! Pozivam vas da s oduševljenjem prihvatite Godinu Božje riječi i sudjelujete u njezinim programima s kojima će vas upoznati vaši svećenici te ne dopustite da u hrvatskoj postanemo duhovno sve prazniji i siromašniji ljudi. Sa sv. Pavlom upućujem vam najljepšu želju: „Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!“ (Kol 3,16).

Sve vas pozdravlja i blagoslivlja vaš biskup –

Antun

Požega, 17. siječnja 2020.