Programi Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji

Poštovana i draga braćo svećenici!

Tijekom Godine Božje riječi nastojat ćemo po uputama pape Franje u Apostolskom pismu „Aperuit illis“ kroz redovite pastoralne programe promicati zauzetije čitanje Svetog pisma, razmišljanje, molitvu, usvajanje njegovih sadržaja i života u skladu s njegovim poticajima.

 1. Kako je već određeno u dopisu Biskupskog ordinarijata broj 38/2020. od 14. siječnja, tijekom Godine Božje riječi u molitvu vjernih valja uključiti nakanu za čitanje i razmišljanje Božje riječi te za život u skladu s njome. Pored toga, na svakoj svetoj misi prije popričesne molitve neka se uputi Bogu molitva Godine Božje riječi, i nakon toga usklikne pjevajući geslo: „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“. Molitvu dostavljamo u prilogu a geslo s notnim zapisom već je poslano svakom župnom uredu.
 2. Osobitu pozornost tijekom Godine Božje riječi treba posvetiti skupini, ili zboru lektora – čitača, kojima je na čelu voditelj. Naime, kako je već u više prigoda bilo istaknuto, lektori su važna liturgijska služba, koja mora biti tako organizirana da se zna tko je za nju određen, pripravljen i postavljen prikladnim obredom na svetoj misi. Izbor osoba za tu službu treba napraviti župnik, a on mora i svojom brojnošću svjedočiti ozbiljnost koju posvećujemo toj službi. Iz njihova zbora određuje se tko će nastupiti s naviještanjem Božje riječi u pojedinom slavlju. Raspored bi trebao biti napravljen za svakih mjesec dana kako bi se lektori mogli temeljito pripraviti. Svi lektori održavaju svoj redoviti tjedni susret dogovorenog dana, na kojem – služeći se metodom lectio divina, provjerenom dugim iskustvom Crkve – čitaju sveto evanđelje od sljedeće nedjelje (lectio), razmišljaju o njemu (meditatio), mole na temelju njega (oratio), usvajaju ga za vlastiti život (contemplatio) te nastoje po njegovim zahtjevima živjeti. Voditelj lektora ili vjeroučitelj vodit će navedene susrete uz župnikovo sudjelovanje i koordinaciju.
 3. Zaređeni službenici, svećenici i đakoni biskupovi su prvi suradnici u naviještanju Božje riječi. Prikladno je da se oni na početku Godine Božje riječi utvrde u tom poslanju duhovnim vježbama, koje će se održati u Domu sv. Augustina u Velikoj od 3. do 6. veljače na temu „Povjereni riječi Božjoj“ (usp. Dj 20, 32), a vodit će ih dr. Taras Barščevski.
 4. Ovogodišnji korizmeni program pripravit će biskupijski Pastoralni centar u suradnji s vjeroučiteljima, a oblikovat će ih po modelu lectio divina. On će se odvijati u povezanosti s nedjeljnom svetom misom i pobožnošću križnoga puta petkom, a mogu poslužiti i za susreta biblijske skupine, odnosno župnih lektora u pripravi za nedjeljno euharistijsko slavlje. U skladu s time, pred početak korizme održat će se radionice za lektore iz župa pojedinih arhiđakonata, koji će zajedno s vjeroučiteljima, predvođeni svećenicima biti nositelji ostvarivanja korizmenog programa Godine Božje riječi. Susreti će se održati po sljedećem rasporedu:
 • Slavonsko-podravski arhiđakonat: Ponedjeljak, 17. veljače 2020.
 • Zapadno-slavonski arhiđakonat: Utorak, 18. veljače 2020.
 • Posavski arhiđakonat: Srijeda, 19. veljače 2020.
 • Katedralni arhiđakonat: Četvrtak, 20. veljače 2020.

Arhiđakoni će dogovoriti s dekanima mjesto i vrijeme održavanja navedenih radionica a program će koordinirati Pastoralni centar u Požegi.

 1. Tijekom pet korizmenih četvrtaka u sjedištu Biskupije, gradu Požegi, održavat će se korizmene tribine četvrtkom koje imaju za cilj predstaviti Sveto pismo u njegovu višestrukom značenju: vjerskom, književnom, kulturnom, umjetničkom, odgojnom i drugom, kako bi se na taj način potaknulo sudionike na zauzetije drugovanje s Božjom riječju.
 2. Na temelju iskustva prošlogodišnje korizme, pripravnici za prvu pričest i sakrament svete potvrde slijedit će svake nedjelje predviđene korake u pripravi za navedene sakramente, koji uključuju i njihove roditelje. Župnici će s vjeroučiteljima pomno promisliti kako ih povezano s općim programom Godine Božje riječi što bolje organizirati da svaka korizmena nedjelja bude sastavni dio uvođenja djece i mladih u život po vjeri.
 3. Mladi će 21. i 22. ožujka ove godine pod geslom „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“ sudjelovati na XXII. biskupijskom križnom putu od Lužana preko Pleternice do Požege, te će u razmatranju postaja križnoga puta polaziti od svetopisamskih tekstova koji će im u mladenačkim traganjima za životnim smislom biti od pomoći. Njima su pozvani pridružiti se i ovogodišnji krizmanici iz župa Posavskog i Katedralnog arhiđakonata.
 4. Na biskupijskom hodočašću „Tragovima marijanske pobožnosti Hrvata u Mađarskoj“, u uskrsnom tjednu od 14. do 16. travnja ove godine, bit ćemo s Marijom pred izazovom Božje riječi u nastojanju s njome razmišljati je i vršiti je.
 5. Tijekom uskrsnog vremena, u pripravi za biskupijsko hodočašće Gospi Voćinskoj, 2. svibnja ove godine, učenici osnovnih škola u okviru vjeronaučnog kviza znanja, proučavat će građu koju pripravlja Katehetski ured, i moći odmjeriti svoje poznavanje Svetoga pisma.
 6. U pripravi mladih za Nacionalni susret mladih u Zagrebu, 9. i 10. svibnja ove godine, neće izostati njihov susret s Božjom riječju i nastojan ja oko vlastite izgradnje u njezinu svjetlu.
 7. Jednako tako, specijalizacija župnih animatora koncem lipnja ove godine u Velikoj bit će posvećena radu s djecom i mladima na temelju pojedinih biblijskih tekstova, napose s obzirom na pripravu za sakramente prve pričesti i potvrde.
 8. Na godišnjim duhovnim vježbama, od 3. do 5. srpnja, vjeroučitelji Požeške biskupije nastojat će provjeravati svoju oslonjenost i ukorijenjenost na Božju riječ, kao preduvjet svoga udjela na učiteljskom poslanju Crkve.
 9. Mladi pak, koji se tijekom ljeta u vremenu od 26. srpnja do 1. kolovoza odluče sudjelovati u biskupijskom kampu za mlade u Dubokoj pokraj Velike, imat će također priliku, lišeni buke svijeta, na intenzivniji način drugovati s Božjom riječju, koja će ih ondje svakodnevno pratiti.
 10. Sva naša hodočašća u marijanska svetišta tijekom mjeseca kolovoza i rujna, od Voćina do Pleternice, biti će posebna prigoda drugovati se s Marijom u razmišljanju i vršenju Božje riječi.
 11. Biskupijski dan ove godine, 26. rujna bit će prigoda da u svjetlu Božje riječi promišljamo o „preslavnom evangelizacijskom djelu“ na početku nove školske i pastoralne godine.

Neka Godinu Božje riječi u našoj Biskupiji prati zagovor Isusove Majke te nam pomogne da poput nje sve događaje spasenja u svom srcu prebiremo i od njih živimo.

Uz pozdrav i blagoslov u Gospodinu.

+ Antun Škvorčević
požeški biskup