Dan molitve, pokore i žrtve, kajanja i obraćenja

Požega, 28. ožujka 2020.

Poštovana i draga braćo svećenici!

Ovih dana svjedoci smo kako se mnogi u Hrvatskoj nesebično žrtvuju u pronalaženju prikladnih načina zaštite od zaraze koronavirusom, u liječenju oboljelih kao i u nastojanju oko spašavanja radnih mjesta u ugroženom gospodarstvu te zbrinjavanju ljudi i popravljanju materijalne štete nakon potresa u Zagrebu i okolici. Dugujemo im duboku zahvalnost. Oni nas svojim primjerom potiču na dublje razmišljanje o čovjekovoj povezanosti s cjelokupnom stvarnošću kojoj on pripada i njegovu utjecaju na prirodni i društveni okoliš. Dok svakodnevno slušamo o važnosti čovjekove fizičke dezinfekcije i sredstvima kojima se ona postiže, istodobno trebamo svratiti pozornost na naše duhovno stanje i pronalaženje putova za njegovu dezinfekciju. Valja nam poslušati Isusa, najizvrsnijeg poznavatelja čovjeka koji kaže: „Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka“ (Mk 7, 21.23).  Znači li to da su zla koja nas sustižu Božja kazna za naše grijehe? I u tom pogledu Isus je jasan. Prigodom Pilatova ubojstva Galilejaca i iznenadnog pada kule u Siloamu pod čijim je ruševinama skončalo 18 ljudi, Isus je zanijekao uzročno posljedičnu povezanost između počinjenih grijeha i stradanja koja su ih pogodila, ali je te događaje protumačio kao Božji poziv na obraćenje: „Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite svi ćete slično propasti“ (Lk, 13, 2-3).  Dok ljudi fizički ginu, Isus upozorava na propast koja svakom čovjeku prijeti iz njegova nečista srca. Stoga na Isusov poticaj, čitajući trenutačna stradanja kao znakove vremena kojima nas Bog poziva na obraćenje, želimo na Dan obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika u Požeškoj biskupiji pojedinačno i zajednički učiniti taj važan korak duhovnog ozdravljenja. Obraćenje se može dogoditi samo ako svatko od nas uvidi vlastita zla opredjeljenja, prizna ih sebi i Bogu, za njih se kaje i odlučno ih se odriče te – vjeran Bogu – hodi s njime putem života.

Pozivam svećenike i vjernike Požeške biskupije da se ovogodišnjeg „Žalosnog petka“ prije Nedjelje Cvjetnice, 3. travnja 2020. na Dan čišćenja pamćenja i spomena mučenika, kao i prijašnjih godina spomenu zlodjela koja su totalitarni sustavi tijekom XX. stoljeća nanijeli brojnim nedužnim ljudima te mole Božje milosrđe i praštanje za zločince a zahvale Bogu za one koji su bili žrtve i postali pobjednici u Isusu Kristu. Pozivam da spomenute pobožne čine povežemo sa sadašnjim stanjem, te toga istoga dana molitvom, postom, pokorom i žrtvom posvjedočimo iskreno kajanje i odluku da promijenimo svoj život, zatražimo Božje smilovanje i praštanje za naše vlastite grijehe i grijehe čovječanstva, za koje smo zaslužili kaznu. Dok  Bogu upravljamo vapaj „usliši i oprosti“ (1 Kr 8,30), molimo ga da nam se u svojoj  bezgraničnoj ljubavi smiluje, te odvrati od nas opasnost koronavirusa, potresa i drugih zala, ozdravi oboljele, dadne snagu onima koji im služe, utjehu nastradalima u zagrebačkom potresu, otvoreno srce i pruženu ruku pomoćnicu u obnovi materijalne štete, mudrost vodstvu naše Domovine u donošenju gospodarskih mjera kojima će sačuvati radna mjesta, te da nam Gospodar ljudskih srdaca i svemirskih prostranstava udijeli mirna vremena, oslobođena straha i ispunjena nadom. Neka Gospodin primi pokoru našu i usliša molitvu!

  1. Svaki će župnik u svećeničkoj dobrohotnosti za sebe osobno prihvatiti navedeni duhovni program te internetom ili na druge moguće i dopuštene načine upoznati s njime što veći broj vjernika svoje župe i potaknuti ih da se navedenog dana, 3. travnja 2020. u svojim domovima pridruže iskrenim nastojanjima oko obraćenja ispitom vlastite savjesti, molitvom, postom i pokorom u koju će uključiti i teškoće povezane s opasnošću zaraze koronavirusom, očitovanjem savršenog kajanja, koje se ostvaruje kad to činimo iz posvemašnje ljubavi prema Bogu te donošenjem odluka za popravak vlastitog života putem vjernosti evanđeoskim vrijednostima. Na taj način ostvarit ćemo uvjete za postizanje potpunog oprosta u skladu s Dekretom Apostolske pokorničarne o podjeljivanju posebnog oprosta vjernicima u sadašnjem stanju pandemije, dostavljenog svim župnim uredima dopisom Biskupskog ordinarijata broj 628/2020. od 21. ožujka 2020.
    O uvjetima za postignuće potpunog oprosta u spomenutom Dekretu među ostalim piše: „Podjeljuje se Potpuni oprost vjernicima oboljelima od koronavirusa, onima koji se po nalogu zdravstvene vlasti nalaze u izolaciji (karanteni) u bolnicama ili u svojim domovima,  ako se,  duhom udaljeni od bilo kojeg grijeha, posredstvom medija budu duhovno pridružili slavlju svete mise, molitvi svete krunice, pobožnosti Križnog puta ili drugim pobožnim činima, ili ako barem budu izmolili Vjerovanje, Očenaš i pobožni zaziv Blaženoj Djevici Mariji, prikazujući tu kušnju u duhu vjere u Boga i ljubavi prema braći, sa željom ispuniti uobičajene uvjete (ispovijed, pričest i molitva na nakane Svetog Oca), čim to bude bilo moguće. (…) K tome ova Apostolska pokorničarna u aktualnom stanju svjetske epidemije rado pod istim uvjetima podjeljuje Potpuni oprost i onim vjernicima koji pohode Presveti Oltarski Sakrament, ili izvrše euharistijsko klanjanje, ili najmanje pola sata čitaju Sveto Pismo, ili izmole Svetu krunicu ili pobožnost Križnog puta ili Krunicu Božanskog Milosrđa, da od Svemogućeg Boga mole prestanak epidemije, ozdravljenje onima koji su njome pogođeni i vječno spasenje onima koje je Gospodin pozvao k sebi.“ U nemogućnosti sakramentalnim putem postići oproštenje grijeha, spomenutim načinom u pripravi za Uskrs postajemo u našoj Biskupiji dionici plodova Isusove muke i smrti te njegova slavnog uskrsnuća. Pozivam vas da u smislu navedenoga zajednički učinimo sljedeće:
  1. Na Dan čišćenja pamćenja i spomena mučenika, 3. travnja 2020. putem platforme web-stranice Požeške biskupije iz požeške Katedrale izravno će se prenositi sveta misa u 18.30 sati, tijekom koje će biskup s nazočnim svećenicima u Pokajničkom činu, Molitvi vjernih i na kraju u Činu povjere svih vjernika Požeške biskupije Isusovoj Majci spomenuti se povijesnih i sadašnjih stradanja te moliti Božje milosrđe za žrtve totalitarnih sustava i naše obraćenje. Pozivam svećenike da se putem interneta pridruže tom slavlju i pozovu vjernike da i oni na taj način budu njegovim dionicima, kao i pobožnosti Križnog puta koja će također izravno biti prenesena neposredno prije svete mise zajedno s korizmenom katehezom.
  2. Neka svaki svećenik toga dana, 3. travnja o. g. slavi svetu misu u župnoj crkvi po obrascu „Za oproštenje grijeha“ (Rimski misal, str. 744) te za Pokajnički čin, Molitvu vjernih i za Čin predanja Isusovoj Majci nakon popričesne molitve upotrijebi obrasce koje dostavljamo u prilogu. Navedenu molitvenu građu, napose Čin predanja Isusovoj Majci moguće je preuzeti s web-stranice Požeške biskupije, na što će župnici upozoriti vjernike, i po mogućnosti dostaviti je na njihovu e-mail adresu, kako bi ga i oni u svojim domovima mogli moliti.
  3. U Marijinom svetištu u Voćinu i u Pleternici župnici i voditelji svetišta slavit će svetu misu navedenog dana na isti način kao i župnici u drugim župnim crkvama. Nakon popričesne molitve upalit će biskupijsku zavjetnu svijeću pred likom Blažene Djevice Marije te joj uputiti Čin povjere, uključujući u njega cijelu našu Biskupiju, napose vjernike hodočasnike. Neka u tom činu Isusova Majka prepozna našu odanost i pouzdanje u njezin zagovor, te nam u sadašnjim nevoljama pritekne u pomoć.
  4. Budući da nije moguće u jasenovačkoj župnoj crkvi organizirati središnju biskupijsku proslavu Dana obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika, kako to činimo svake godine, župnik će navedenog dana u župnoj crkvi uputiti molitve Bogu i Isusovoj Majci u ime cijele Biskupije, posebno se spomenuvši svećenika i vjernika hodočasnika iz Novljanskog dekanata.
  5. Prethodnog dana, 2. travnja 2020. nije moguće u župnoj crkvi u Staroj Gradiški održati biskupijsko slavlje spomena zatočenih svećenika, te će starogradiški župnik slaviti svetu misu kao i u drugim župnim crkvama, a završiti slavlje Molitvom za utamničene svećenike. Neka svi župnici toga dana na svršetku svete mise u svojim župama na spomen utamničene braće svećenika upute Bogu istu molitvu, koju dostavljamo u prilogu.

Draga braćo svećenici! Zahvaljujem  vam što u izvanrednim okolnostima i ograničenim mogućnostima sa svom strpljivošću i razumijevanjem nastojite njegovati međusobnu povezanost uzajamnom molitvom i provodite zajedničke pastoralne programe koji nas ne ostavljaju samima, nego snažno potvrđuju u zajedništvu naše mjesne Crkve. Zahvaljujem vam za zauzeto i požrtvovno pronalaženje načina održavanja povezanosti s vjernicima svoje župe i pružanja duhovne potpore preplašenim dušama, napose po svakodnevnom slavljenju svete mise u župnim crkvama. Naime, „kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se djelo našeg otkupljenja“ (Druga nedjelja kroz godinu, darovna molitva). To se ostvaruje i onda kad svećenik slavi svetu misu bez naroda, koja nikada nije njegov privatni čin, nego djelo Crkve. Zahvalnost upućujem i vjeroučiteljima koji zajedno sa župnicima putem e-maila dostavljaju vjernicima građu korizmenih kateheza a kandidatima za prvu pričest i svetu potvrdu upućuju kateheze u pripravi za navedena slavlja.

 

Neka Božji blagoslov krijepi i ispunja mirom svakog svećenika i vjernika Požeške biskupije i neka Isusova Majka bdije nad svima nama da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima duhovno ne izgubimo. Uz srdačan i bratski pozdrav u Gospodinu.

♰ Antun Škvorčević
požeški biskup

Ivan Popić
kancelar