Druga video-kateheza za krizmanike o sakramentima

Na temelju pripremljene katehetske građe koja pomaže svećenicima i vjeroučiteljima u pripravi kandidata za sakrament prve pričesti i potvrde tijekom pandemije koronavirusa, u srijedu 1. travnja u pretprogramu prije krunice i euharistijskog slavlja koje se putem interneta prenosilo iz požeške Katedrale, prikazana je druga video-kateheza za krizmanike na temu „Sakramenti – dioništvo Božje milosti“. Katehezu je pripremio vjeroučitelj Darko Papak, a održao svećenik vjeroučitelj Krunoslav Siroglavić.

Video-kateheza, prožeta prigodnim slikovnim i video-isječcima sažeto prikazuje svaki od sedam svetih sakramenata, osim potvrde koju će obuhvatiti kateheze koje slijede. Pored toga, kateheza je predstavila bitne značajke svakog sakramenta, a radnim listom na kraju se provjerilo ono naučeno odnosno ponovljeno. Krizmanicima je također dana i mogućnost riješiti interaktivni kviz putem interneta.

Video-katehezu je snimio i montirao Marijan Pavelić, biskupijski povjerenik za medije u suradnji s Pastoralnim centrom Požeške biskupije.