Petak drugog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

U svojoj poruci za ovogodišnju korizmu u Godini Božje riječi, pod naslovom »Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka« (Ps 119,105), biskup Antun potaknuo nas je da se zajednički i pojedinačno hranimo Božjom riječju na »način na koji je Crkva od starine pristupala čitanju Svetog Pisma a koji se naziva lectio divina – božansko čitanje.«

Zbog opasnosti od zaraze koronavirusom onemogućeno nam je slušanje navještaja Božje riječi u liturgijskim slavljima u našim crkvama. Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u mračnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv  6, 1-15)

U ono vrijeme:

¹ Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. ² Slijedilo ga silno mnoštvo, jer su gledali znamenja, što ih je činio na bolesnicima. ³ A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. ⁴ Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan.

⁵ Podigavši oči i ugledavši kako silan svijet dolazi k njemu, upita Isus Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« ⁶ To reče kušajući ga; tȁ znao je što će učiniti. ⁷ Odgovori mu Filip: »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« ⁸ Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: ⁹ »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« ¹⁰ Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu.

Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. ¹¹ Isus uze kruhove, zahvali pa razdijeli onima koji su sjedili. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. ¹² A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!

¹³ Skupiše dakle i napuniše dvanaest košarica ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.

¹⁴ Kad su dakle ljudi vidjeli čudesni znak što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« ¹⁵ Kad Isus spozna, da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.


Poticaj na razmišljanje

Čudo umnažanja kruha simbolički uvodi u veliki ‘Govor o kruhu života’, i nalazi se u središtu Isusova javnog djelovanja. Riječ je o znamenju kojim je Učitelj želio objaviti samoga sebe. Ivan pak to znamenje prikazuje kao novo čudo mȁne (usp. Izl 16), koje je učinio Isus, novi Mojsije, u novom izlasku, ali i kao simbol euharistije, o čijem se ustanovljenju na Posljednjoj večeri, za razliku od sinoptikâ, ne govori u četvrtom evanđelju.

Ulomak ima jasno kristološko i sakramentalno značenje, koje nije u činjenici utaživanja gladi mnoštva, već u objavi Božje slave nad Isusom, Riječi koja je tijelom postala. Tekst je ovako podijeljen: a) povijesni uvod (r. 1-4); b) razgovor između Isusa i učenika (r. 5-10); c) opis znamenja-čuda (r. 11-13); d) nerazumijevanje mnoštva i samoća Isusa koji se povlači u goru na molitvu (r. 14-15).

Za Ivana je Isus onaj u kome se dovršava prošlost i ostvaruje svaka Izraelova nada. Naime, kruh što ga Učitelj daruje narodu, usavršava – nadilazeći je – židovsku pashu a njegovo čudesno umnažanje postaje znak kršćanske euharistijske gozbe. Mnoštvu koje ga slijedi Isus najprije govori o novom savezu s Bogom i vječnom životu (za koji je čovječanstvo određeno). Potom uzima inicijativu i pozornost apostola Filipa usmjeruje na trenutnu poteškoću. Ljudsko rješenje nije dostatno da se zadovolje čovjekove potrebe (r. 7). Isus u potpunosti rješava svaku potrebu. U njegovim se rukama hrana umnaža. Svi su toliko nasićeni da je, po Isusovoj riječi, od preostalih ulomaka napunjeno dvanaest košara, »da ništa ne propadne« (r. 12s). Isus se je ovim znakom kruha predstavio kao iščekivani Mesija, koji će utažiti glad svog naroda, ne dovodeći pritom u pitanje ostvarivanje plana što ga je Otac s njime naumio.


Molitva

Kako sam, Gospodine, preuzetan i slijep sa svojim programima, planovima i projektima! Često mi se događa da se bavim tvojim ‘poduzetništvom’ spasenja kao da je to moje djelovanje iz kojeg trebam izvući najveću moguću korist. Sav zahvaćen željom za učinkovitošću, zaboravljam se pitati do čega je tebi stalo i zaboravljam tražiti ono što ti činiš.

Na taj način, a da to ne zapažam, želio bih da se ti uklopiš u moje planove. I na taj način tvoja me iznenađenja – kojih ima veoma mnogo! –uznemiruju i potresaju. Daj mi duha mudrosti i razlučivanja, da znadem naći pravi put između onoga što trebam prepustiti tebi i onoga što ja trebam učiniti. Daj mi danas iznad svega poniznost da prihvatim ono što ti želiš, i da svim srcem sudjelujem u ostvarivanju tvojih planova, koji su često otajstveni, ali uvijek nepogrješivi!


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»U Gospodina se uzdaj, ojunači se!« (Ps 27,14a).