Petak četvrtog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 14,1-6)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

¹ »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujete u Boga, i u mene vjerujte! ² U kući Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? ³ Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. ⁴ A kamo ja odlazim znate put.« ⁵ Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?«

⁶ Odgovori mu Isus: »Ja sam Put, Istina i Život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni.«


Poticaj na razmišljanje

Apostoli, okupljeni oko Isusa u dvorani Posljednje večere, nakon navještaja Judine izdaje, Petrova zatajenja i skorog Učiteljeva odlaska, ostali su duboko potreseni. Zbunjenost i strah provalili su u zajednicu. Na licu svojih učenika Isus primjećuje jaku uznemirenost, uviđa opasnost za njihovu vjeru i zbog toga ih ohrabruje da imaju vjere u Oca i u njega (r. 1).

Ako Učitelj potiče svoje na pouzdanje to je zbog toga jer odlazi u kuću Očevu pripraviti im mjesto. Oni ne trebaju biti žalosni zbog njegova odlaska, jer ih on ne napušta, štoviše vratit će se da ih uzme k sebi (r. 2s). Apostoli nisu razumjeli Isusove riječi. Toma otkriva svoje potpuno nerazumijevanje: zato što stvari shvaća u materijalnom smislu on ne zna koji je cilj prema kojem Isus ide i koji je put kojim se do njega dolazi. Isus, naprotiv, ide k Ocu i točno naznačuje sredstvo kojim se dolazi u osobni kontakt s Bogom: »Ja sam Put, Istina i Život« (r. 6).

Ova formula objave jedan je od najvećih vrhunaca otajstva Krista i trojstvenog života: čovjek Isus je put jer je on istina i život. Dakle, cilj nije Isus-istina, nego Otac, a Isus je posrednik prema Ocu. Posrednička uloga čovjeka Isusa prema Ocu protumačena je istinom i životom. Na taj način Gospodin svakom učeniku postaje put k Ocu, time što je istina i život. On je objavitelj Očev i vodi k Bogu, jer je Otac prisutan u njemu i govori u istini. On je ‘mjesto’ gdje spasenje postaje dostupno ljudima i oni ulaze u zajedništvo s Bogom.


Molitva

Budi potpora, Gospodine, mom kolebljivom srcu: i sâm vidiš koliko je teško ne biti uznemiren u ovom svijetu koji izgleda da je čak zaboravio da si ti došao među nas. I sâm vidiš kako smo u nekoliko desetljeća rasuli duhovnu baštinu koja se stoljećima stjecala napornim misionarskim i pastoralnim radom. I sâm vidiš kako su tvoji vjernici ostarjeli, bez prevelikih napetosti, kako kopni religiozna praksa i opada broj duhovnih zvanjâ, kako se rastače obitelj, kako se tvoji vjernici promatraju s određenom dostatnošću.

Budi potpora, Gospodine, mojoj kolebljivoj vjeri, jer ne želim napustiti tebe koji si meni sve. Potpomogni moju slabu nadu koja bi htjela vidjeti novo tisućljeće obasjano tvojom istinom. Raspiruj sve slabiji plamen ljubavi za braću, kojima bih želio učiniti najveći dar svjedočenjem da si ti jedini koji dovodiš u kontakt sa živim i pravim Bogom.

Učini da riječi koje si rekao Tomi nadvladaju svaku moju obeshrabrenost i pobijede moju slabost. Jer sam siguran da ti imaš zadnju riječ: »Gospodine, u tebe sam se pouzdao, neću se postidjeti dovijeka« (usp. Ps 71,1).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ja sam Put, Istina i Život« (Iv 14, 6).