Subota četvrtog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 14,7-14)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

⁷ Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« ⁸ Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca, i dosta nam je!« ⁹ Isus će mu: »Filipe, toliko sam vremena s vama, i još me ne poznaš? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda govoriš: ‘Pokaži nam Oca’? ¹⁰ Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. ¹¹ Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. ¹² Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, djela koja ja činim, i on će činiti. I veća će od ovih činiti, jer ja odlazim Ocu. ¹³ I što god zaištete u moje Ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. ¹⁴ Ako me što zaištete u moje Ime, učinit ću.«


Poticaj na razmišljanje

Temeljna tema ulomka je odnos između Isusa i Oca. Na pitanje zašto je Isus jedini posrednik da se dođe k Ocu, evanđelist odgovara da jedino Krist može ljude privesti u zajedništvo s Bogom. Isus je put k Ocu jer on vodi posredstvom svoje osobe: on je u Ocu i Otac je u njemu. Iz te uzajamne imanencije između Isusa i Oca postaje razumljivo da poznavanje Isusa vodi k poznavanju Oca (r. 7).

Učenicima je nejasan Učiteljev govor a Filip traži da vidi Očevu slavu. On nije razumio da je riječ o odlaženju k Ocu u Isusovoj osobi. Učenici u vidljivoj prisutnosti njihova Učitelja nisu znali prepoznati Očeve riječi i djela Oca (r. 9). Da se vidi Oca u Sinu treba vjerovati u uzajamno jedinstvo između Oca i Sina. Jedino je po vjeri moguće spoznati uzajamnu prisutnost između Isusa i Oca. Zbog toga jedino što čovjek može tražiti jest vjera i s pouzdanjem čekati taj dar. Dva su razloga na kojima Gospodin u pozivanju na vjeru utemeljuje istinu svog naučavanja: njegov osobni autoritet, u koji su se učenici više puta uvjerili živeći uz Isusa, i svjedočanstvo njegovih djela (11. r).

Djelo što ga je Isus započeo svojim poslanjem objavitelja tek je početak. Učenici će nastaviti njegovo poslanje spasenja, štoviše činit će djela poput njegovih pa čak i veća. Konačno, Učitelj želi ohrabriti svoje i sve koji će povjerovati u njega da sudjeluju u djelu evangelizacije i u samom njegovu poslanju.


Molitva

Primjećujem, Gospodine, da sam poput Filipa i ja ponešto kratkovidan s obzirom na tvoje djelovanje u svijetu. Jučer sam se žalio na slabost tvoje Crkve i možda ne uspijevam u tome vidjeti neku tvoju poruku. S prizvucima nostalgije žalio sam se i na urušavanje ‘kršćanstva’, ne uspijevajući vidjeti ono što tvojim djelovanjem nastaje novoga. Žalim se što vidim da si odsutan iz povijesti i ne uspijevam vidjeti da si sada prisutan ondje gdje te prije nije bilo. Vidim da ne znam čitati ‘znakove vremena’, prepuštajući se sad pesimizmu, sad optimizmu, to jest promatram ljudska zbivanja ili gledajući samo slabosti ljudi, ili prepuštajući se čudotvornoj providnosti.

Pouči me umijeću razlučivanja, daruj mi milost da te vidim gdje djeluješ i kako djeluješ. Očisti moje srce, da me ne vode moja duševna stanja, nego da me vodi tvoje svjetlo kako bih te otkrio i susreo tamo gdje djeluješ, surađivao s tobom i iznad svega te ljubio.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Pokaži mi, Gospodine, putove svoje« (Ps 25,4a).