PETA VAZMENA NEDJELJA

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 14,1-12)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

¹ »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! ² U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? ³ Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. ⁴ A kamo ja odlazim znate put.«

⁵ Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« ⁶ Odgovori mu Isus: »Ja samu Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. ⁷ Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.«

⁸ Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!«. ⁹ Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? ¹⁰ Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. ¹¹ Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. ¹² Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«


Poticaj na razmišljanje

Riječ je o perikopi koja je uzeta iz »oproštajnih govora« što ih je Isus izgovorio svojima za vrijeme Posljednje večere, a te su riječi sada upućene Crkvi. Ozračje, ispunjeno žalošću zbog najave da će ga jedan od apostola izdati i da će ga Petar triput zatajiti, istovremeno je prožeto dirljivim osjećajima zbog skorog rastanka. Zbog toga Isus tješi učenike, pozivajući ih da više vjeruju (r. 1), ne samo u Boga, nego i u njega, koji je Božji ljubljeni Sin. Njegov će ‘izlazak’, dȁ, proći kroz smrt i silazak nad pakao, ali će završiti u »kući Očevoj«. Isus se sada zaustavlja upravo na njoj.

Pogleda čvrsto usmjerena u nebo, moguće je krenuti i na put trpljenja. On ‘polazi’, no njegov polazak nije konačan; ide pripraviti »mjesto« za njih (r. 2). Na taj način on objašnjava smisao svoje smrti na križu i ujedno naviješta svoj povratak, smatrajući pod tim kako uskrsnuće – koje je od sada za vjernike predujam (anticipacija) vječnog života – tako i paruziju, odnosno slavni dolazak na koncu vremenâ.

Međutim, Kristov govor učenicima ostaje nejasan, a njihova pitanja otvaraju razgovor u kojem nam Isus pruža znakovite objave. Primjerice, u 7. retku Isus potvrđuje svoje savršeno jedinstvo s Ocem, do točke da vidjeti njega znači vidjeti Boga, koji ga je poslao i kojemu je poslušan u svemu (r. 10b) te stoga potpuno otvoren kad ga objavljuje. Njegova »djela« za nj svjedoče (r. 11). Jednako tako, tko bude vjerovao u njega, postat će dionikom njegove vlastite božanske moći, i na taj će se način očitovati potpuno pomirenje koje se dogodilo između neba i zemlje.


Molitva

Gospodine Isuse, dobri učitelju, naše je srce često uznemireno zbog svega onog zla koje postoji u svijetu i zbog naših vlastitih slabosti, zbog izdaja i zatajenja za koja smo sposobni. Raste naša vjera u tebi i u Oca kojega si nam objavio.

Ti si put: učini da te slijedimo! Ti si istina: učini da te poznajemo! Ti si život: učini da živimo u tebi kako bismo vidjeli Oca i veličali tvoje sveto ime pred svim ljudima.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Neka se ne uznemiruje srce vaše!« (Iv, 4,1).