Petak petog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 15,12-17)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

¹² Ovo je moja zapovijed: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! ¹³ Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. ¹⁴ Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. ¹⁵ Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. ¹⁶ Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam Otac dadne što ga zaištete u moje Ime. ¹⁷ Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«


Poticaj na razmišljanje

Odnosi između Isusa i učenikâ postaju osobito snažni u ovom kratkom ulomku koji se bavi temom zapovijedi bratske ljubavi: »Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio« (r. 12). Zapovijedi koje mesijanska zajednica mora vršiti sažete su u bratskoj ljubavi. Ta Gospodinova zapovijed slavi Oca. To znači živjeti kao pravi učenici i donositi rod svjedočanstva. Ali kvaliteta i norma ljubavi prema bratu jest jedna jedina: ljubav za svoje prijatelje koju je Isus posvjedočio na križu (r. 13). Prikazivanje vlastitog života za one koje ljubi, jest primjer Isusova krajnjeg predanja za učenike. Međutim, ono što on od svojih želi zauzvrat, jest vjernost toj istoj zapovijedi po njegovu primjeru. Bogatstvo ljubavi koja povezuje Isusa i njegove učenike te njih međusobno jest, dakle, potpuno i izvrsno.

Isusova ljubav, kao model za učenike, ne odnosi se samo na žrtvu života, već sadrži i druge zahtjeve: ona je odnos prisnosti među prijateljima i dar nezasluženosti. (r. 14s). Najveći znak prijateljstva je kad prijatelj prijatelju razotkriva tajne vlastitog srca. Ljubav prijateljstva o kojoj Isus govori, ne nameće se, već je odgovor prianjanja u vjernosti. Učitelj pak, čineći svoje prijatelje dionicima svog života, učinio je da u njima sazrije poziv da idu za njim, učinio je da shvate da je prijateljstvo nezasluženi dar koji dolazi odozgor. Pravo prijateljstvo spada u poredak spasenja. Tada on njima nije gospodar, nego Otac i pouzdanik, a oni više nisu sluge, nego prijatelji. Postati Isusovim učenicima je dar, milost, izbor i sigurnost da smo uslišani u vlastitim prošnjama upućenima Ocu u Isusovo ime (r. 16s).


Molitva

Danas se moram pitati, o Gospodine, koliko ozbiljno uzimam ‘tvoju’ zapovijed, onu po kojoj sam prepoznatljiv kao tvoj učenik, onu koja ti je najviše na srcu. Ako se dobro preispitam, moram priznati da mi zapravo ta zapovijed nije prva na srcu. Jer prije nje dolaze tolike druge vrijednosti koje okruženje oko mene smatra važnijima ili koje će me lakše usrećiti.

Prosvijetli me, Gospodine, da moj život iznad svega bude nastojanje izgrađivati bratstvo, pristupanje mojoj braći i sestrama s dobrohotnošću, zaboravljanje njihovih pogrešaka, trajno spominjanje tvoje zapovijedi u dubokom uvjerenju da je vršenje tvoje zapovijedi ono što svijet čini novim, i da je moj bratski stav moj istinski vjernički doprinos tomu. Pomozi mi da na vrh ljestvice vrednotâ stavim ovu tvoju zapovijed, najstariju i najnoviju, koju ću svakog dana trebati vršiti u novim situacijama, kako bih obnovio sebe, svoje postojanje i svoje životno okruženje.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Postavih vas da rod donosite« (Iv 15,5).