Subota petog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 15,18-21)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

¹⁸ »Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. ¹⁹ Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. ²⁰ Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. ²¹ A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga, jer ne znaju onoga koji mene posla«


Poticaj na razmišljanje

Ulomak sadrži Isusovo upozorenje učenicima na mržnju i odbijanje svijeta s kojim će se morati suočiti. Ako je ljubav prepoznatljiva značajka kršćanske zajednice, sada Učitelj pred oči svojima stavlja značajku svijeta koji ih odbacuje, a to je mržnja (r. 18).Gospodin upozorava i tumači tu mržnju svijeta, izričući svoj sud o njemu.

Mržnja svijeta prema kršćanskoj zajednici je logična posljedica izbora jednog načina života: sljedbenici evanđelja ne pripadaju svijetu, a taj ne može prihvatiti onoga koji se suprotstavlja njegovim načelima i njegovim izborima. Vjernici su zbog njihova izbora života u korist Krista smatrani tuđincima i neprijateljima. Njihovo postojanje je trajna optužba izopačenim djelima svijeta i rječit prijekor onome tko je zao. Zbog toga čovjek vjere biva omražen i odbačen. Ali kako će se očitovati mržnja kojom svijet mrzi učenike? Progonima koje će vjernici podnositi za Kristovo ime. Jamačno te kušnje ne smiju obeshrabriti učenike na njihovu hodu vjere i u njihovu evangelizacijskom poslanju. I njihov Gospodin također je doživio nerazumijevanje i odbijanje sve do smrti (r. 20). Štoviše, progon i trpljenje su stanje slave što ga cijela kršćanska zajednica treba podijeliti zajedno sa svojim Spasiteljem. Sudbina učenikâ je istovjetna onoj Kristovoj: ako je on bio progonjen, i njegovi će prijatelji biti progonjeni, ako su njega slušali, i njegove će slušati (r. 20).


Molitva

Pomozi mi, Gospodine, da živim kako ti želiš usred poteškoća prouzročenih neprijateljstvom svijeta. Pomozi mi da se ne plašim biti tvojim svjedokom, ali mi također pomozi da ne budem strogi sudac onih koji mi pritom postavljaju zapreke. Pomozi mi prije svega da razumijem svoje grijehe, prigode koje sam im ja sâm pružio i svoje nedostatke. Neprijateljstvo može doći i zbog moje nedostatnosti. Moram toga postati svjestan.

Pomozi mi da se hrabro suočim s onima koji me napadaju kad kažem ono što bi ti rekao i kad činim ono što bi ti učinio. Pomozi mi da se nikad ne bojim učiniti ozbiljni ispit savjesti, da ne razvodnjavam tvoj nauk i svjedočanstvo koje dugujem tvome svetom imenu.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Progonili su mene, i vas će progoniti« (Iv 15,20).