ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 14,15-21)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

¹⁵ »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. ¹⁶ I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: ¹⁷ Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ine poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. ¹⁸ Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. ¹⁹ Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. ²⁰ U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. ²¹ Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«


Poticaj na razmišljanje

U ‘oproštajnom govoru’ Isus pomaže učenicima shvatiti smisao i vrijednost njegovog »odlaska k Ocu« i tješi njihovu bol koju ovaj rastanak rađa u njima. Ta utjeha dobiva točno određeno značenje izlaska iz sebe da se potpuno prione uz volju Božju. Pasha će biti potpuna, ako i učenici budi imali svoj izlazak, kao što je Krist imao svoj. Izlazak koji treba izvršiti nije više zemljopisne naravi, već je u duhovnom poretku, i sav se sažima u stavu poslušnosti: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati« (r. 15).

Ljubav za Isusa nije neki osjećaj, nego život u vjernosti njegovoj riječi, kao što ni Isusova ljubav za ljude nije osjećaj. Ljubav je osoba, sâm Bog, Duh Sveti, koji u vječnosti sjedinjuje Sina s Ocem i koji je razliven u srcu vjernika (usp. Rim 5,5). U četvrtom evanđelju, Duh je nazvan izrazom uzetim iz sudskog rječnika: »Branitelj«, koji označava odvjetnika branitelja, ili bolje – budući da je ta služba bila nepoznata židovskom pravu – svjedoka u optuženikovu korist. Otud prijevod ‘Tješitelj’. Isus je prvi ‘branitelj’ kojega nam je poslao Otac: nakon svog odlaska on će za nas od Boga tražiti dar »drugog branitelja« koji će zauvijek ostati s njegovima. ‘Svijet’ ne primjećuje njegovu prisutnost, jer on nije zamjetljiv osjetilima, već spoznatljiv onome koji je pozoran na Božje stvari.

U životu Crkve sve se kreće poticajem Duha: on moli u onima koji mole; on uvodi u svu istinu; i opet on je taj koji palog u grijeh pokreće na kajanje i otvara srca na obraćenje; on je onaj koji daje razumjeti neizrecivo jedinstvo između Oca i Isusa i u koje će uvesti učenike (r. 20). Njegova prisutnost je za svakog čovjeka predujam samoga vječnog života (r. 19), punog očitovanja Božjeg lica i potpunog zajedništva s njime: »Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; i ja ću mu se očitovati « (r. 21).


Molitva

Gospodine Isuse, mi vjerujemo da nas ti ljubiš i želimo te ljubiti: daruj nam Duha istine da učini da razumijemo i u život provedemo sve tvoje riječi života, one što si nam ih donio iz vječnoga srca Očeva. Ti si uvijek s nama i ne ostavljaš nas siročad: i mi također želimo ostati s tobom. Podrži i pojačaj u nama tu želju. I dalje moli za nas Oca da nam pošalje »drugoga Branitelja«, onoga koji nas brani od Zloga i podsjeća nas koliko samo beskrajno ljubljeni. Na taj ćemo način biti upućeni u svu istinu, u slast zajedništva, u sigurnost mira. A svijet će, videći, znati: znat će da ti ljubiš Oca, vršeći njegovu volju i da upravo ta ljubav spašava svijet. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Silna su djela Gospodnja, nek’ razmišljaju o njima svi koji ih ljube (Ps 111,2).