Ponedjeljak šestog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 15,26 – 16,4)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

²⁶ »A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. ²⁷ I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

¹ To sam vam govorio da se ne sablaznite. ² Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. ³ A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene. ⁴ Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao.«


Poticaj na razmišljanje

Nakon što je upozorio svoje učenike na mržnju i progon od strane svijeta, Isus ih sada želi uvjeriti da je njihovo vjerno svjedočenje, u teškim iskušenjima koja će podnositi na svjetskim sudištima, potpomognuto svjedočanstvom Duha istine, kojega će on sâm poslati od Oca. Štoviše, proturječja će biti mjesto gdje će se snažno očitovati djelovanje Duha Svetoga, koji će preko njih govoriti.

Koji je kontekst svjedočenja Duha? To je mržnja svijeta. U tom ozračju protivljenja učenici će svjedočiti za Krista. On će pak, kad bude proslavljen, poslati Branitelja u jedinstvu s Ocem, koji će »svjedočiti« za njega (15, 26) Tom nutarnjem svjedočenju Branitelja dodaje se vanjsko svjedočenje učenikâ (r. 27), potvrda istinitosti kršćanske vjere: »Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.« (16, 2). Ti nagovještaji Učitelja svojim učenicima, koji su označeni trpljenjem, objavljuju istinitost onoga što će se uskoro dogoditi učenicima. On naglašava te događaje jer će učenicima biti prigoda da se prisjete onoga što im je Učitelj rekao te im stoga neće biti razlog za sablazan nego poticaj da se i nadalje pouzdaju u njega (r. 4). Neprijatelji Crkve mogu misliti da su na strani pravednosti te da je i Bog na njihovoj strani; međutim, oni, budući da nisu vidjeli istinu Očeve svjetlosti, koja se odražava u osobi Isusa, nisu spoznali Očevo pravo lice.


Molitva

Najavljuju se teška vremena, Gospodine. Odbacivanje spomena na tebe događa se u nekim dijelovima zapadnog svijeta, gotovo kao da je tvoje ime predstavljalo/bilo pokriće, ako ne i uzrok, jednoga mračnog razdoblja povijesti čovječanstva. Učini, Gospodine, da se ne sablaznimo, već da se znamo oduprijeti, svi zajedno, u snazi i u utjesi tvoga Duha. Iznad svega, učini da ne osuđujemo onoga tko nas potiskuje na rub, jer pokatkad »misle da služe Bogu«, ili barem čovječanstvu, često i u dobroj vjeri. Daj da budemo svjesni da smo u povijesti i mi kršćani neki puta bili nesnošljiv i progonili drugu braću, vjerujući kako time dajemo slavu Bogu.

Pomozi nam da budemo ponizni, da ne upadnemo u viktimizam, da svjedočimo za tebe čvrsto i ponosno, ne tražeći pritom ni pljesak ni medalje ni priznanje, niti osvetu. Učini da naučimo imati pouzdanja jedino u snagu tvoga Duha, kako bismo svjedočili za tebe i u tisućljeću koje je tek započelo.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Duh istine će svjedočiti za mene« (Iv 15,26).