Petak šestog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 16,20-23a)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

²⁰ »Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. 

²¹ Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi dijete, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet.

²² Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati, i radosti vaše nitko vam uzeti neće. ²³ U onaj me dan nećete više ništa pitati.«


Poticaj na razmišljanje

Isus, tek što je završio isticanje jedne od trajnih stvarnosti kršćanskog iskustva (mučno iščekivanje radosnog i konačnog susreta s njime, r. 20), da izrazi prijelaz iz žalosti u preobilnu radost, koristi moćnu i profinjenu sliku žene koja rađa dijete (r. 21).

Radost žene je dvostruka: okončala je boli rađanja i na svijet je donijela novo ljudsko biće. Kršćanska radost je stopljena s trpljenjem, ali se ulijeva u novi život koji je pasha Gospodnja. Isus zatim nastavlja tumačiti usporedbu u duhovnom smislu (r. 22). U uskrsni dan bol zbog sramotne smrti Sina Božjega okrenut će se u radost, u onu radost bez kraja koju učenicima »nitko ne može uzeti«, jer je ukorijenjena u vjeri u Onoga koji živi slavan o desnu Oca.

Isus je govorio o vremenu koje je uspostavljeno njegovim uskrsnućem: »U onaj me dan nećete više ništa pitati.« (r. 23a). Izraz »u onaj dan« ne odnosi se samo na dan uskrsnuća, nego i na sve ono vrijeme koji će tim događajem započeti. Od toga dana nadalje kršćanska zajednica, prosvijetljena u potpunosti Duhom Svetim, imat će novi pogled na stvari i na život, a Duh će ih prosvijetliti iznutra i učiniti da spoznaju sve što će biti potrebno.


Molitva

Danas uviđam, Gospodine, da razlog mojem slabom zalaganju u poslanju može biti i strah od neuspjeha. Moram se suočiti s opasnošću postizanja slabih ili čak smiješnih rezultata. Također opažam, o moj Gospodine, da nemam suosjećanja za mog bližnjeg koji hodi u svojoj ugodnoj ali ludoj močvari. I pitam se jesam li doista iskusio tvoju ljubav, poznajem li doista tvoju ljubav prema meni, tvoje suosjećanje za mene i ono što si učinio za mene. Jesam li, Gospodine, zbog toga često suhoparan i žalostan? Je li to razlog da ne poznajem radosti koje dolaze od promatranja kako život opet cvjeta? Zar se zbog toga osjećam umorno i bezvoljno?

Daj mi, Gospodine, veliko i suosjećajno srce, kojim ću moći mom bližnjemu donositi tvoj život. Pokaži mi, da izvan tolikog blagostanja i bezbrižnosti, mnoge osobe imaju duboku potrebu za nečim većim i boljim: potrebu za tobom. Pomozi mi nadvladati moju suhoću da mogu donositi malo radosti, da i u meni ponovno procvjeta tvoja radost.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Radosti vaše nitko vam oteti neće« (Iv 16, 22).