Subota šestog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 16,23b-28)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

²³ »Zaista, zaista , kažem vam: Što god zaištete u Oca, dat će vam u moje Ime. ²⁴ Dosad niste iskali ništa u moje Ime. Ištite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna!

²⁵ To sam vam zborio u prispodobama. Dolazi čas kad vam više neću zboriti u prispodobama, nego ću vam otvoreno naviještati o Ocu. ²⁶ U onaj dan iskat ćete u moje Ime, i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas. ²⁷ Tȁ sam vas Otac ljubi, jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao. ²⁸ Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.«


Poticaj na razmišljanje

Ulomak naglašeno govori o molitvi. Novo doba koje je Gospodin prorekao svojima sastojat će se u shvaćanju uzajamnog odnosa između Oca i Sina, i u Isusovu očitovanju darom djelotvorne molitve, jer je on jedini put do molitve koju treba uputiti Bogu. Učenici nisu bili naviknuti moliti u Isusovo ime (r. 24). Sada pak posredstvom Duha poslanog od Oca, uspostavljeno je novo vrijeme u kojem se mogu obraćati Ocu u Isusovo ime, jer je Gospodin Isus, zahvaljujući svom povratku k Ocu, postao istinski posrednik između Boga i čovjeka.

Isus se, stoga, nastavljajući razgovor sa svojim učenicima, osvrće na prošlost i potom baca pogled na budućnost. S obzirom na prošlost, koja obuhvaća čitav njegov zemaljski život, on tvrdi da se je služio riječima i slikama koje su sadržavale duboko značenje koji oni počesto nisu shvaćali. S obzirom na budućnost, od vazmenog događaja nadalje, značenje njegovih riječi više neće biti skriveno i one će dopirati u dubinu njihova srca (r. 25). Doista, dolaskom Duha Svetoga nakon uskrsnuća započela je nova era u kojoj će Isus govoriti otvoreno i svi će moći shvatiti istinu o Ocu i ono što on želi obznaniti ljudima.

Učenici će u molitvi upoznati intimni odnos između Isusa i Oca i njihov odnos s njima. Bit će uslišani jer će postojati savršeno razumijevanje s Kristom u ljubavi i u vjeri, kao da su jedno s njime. Štoviše, bit će uslišani jer ih sâm Otac ljubi zbog njihove vjere u otajstvo utjelovljenja Sina (r. 26s). Isusova riječ jest riječ života koja zavrjeđuje biti čuvana u srcu.


Molitva

Iskati u tvoje ime, preljubljeni moj Spasitelju, ne samo izgovarati tvoje ime, već tvoju stvar zastupati kao moju vlastitu stvar, osjećati svijet tvojim srcem i gledati ga tvojim očima, shvatiti tvoju radost, htjeti se založiti kako si ti sebe založio!

O moj, Gospodine, milostivo pogledaj moju nesposobnost da ti služim, premda to želim; iziđi ususret mojim željama da se ostvari ono čemu se varljivo nadam, podupri me i pročisti. Učini da moje srce bude poput tvoga. Daj mi nesebični zanos tvoje ljubavi. Trajno me povezuj s Očevom ljubavlju, da bih mogao ljubiti braću kako ih on ljubi, kako ih ti ljubiš, kako bih i ja želio njih ljubiti. I ljubit ću ih, ako mi pritekneš u pomoć. Dođi, Gospodine, nemoj me napustiti. Zaogrni me tvojom svjetlošću i ljubavlju.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ištite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna!« (Iv 16,24b).