SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 17,1-11a)

U ono vrijeme:

¹ Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina Svoga da Sin proslavi tebe ² i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. ³ A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. ⁴ Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti.

⁵ A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. ⁶ Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali.

⁷ Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao ⁸jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao.

⁹ Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. ¹⁰ I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima.

¹¹ Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.


Poticaj na razmišljanje

Prvi dio ove ‘Velikosvećeničke molitve’ sastavljen je od dva odlomka  (r. 1-5 I r. 6-11a), koji su međusobno povezani temom Očeva dara svih ljudi Isusu. Prvih pet redaka usredotočeno je na zahtjev slave od strane Sina. Nalazimo se u najsvečanijem trenutku Isusova razgovora s učenicima. On je svjestan da se njegovo poslanje već privodi kraju i, tipičnom gestom molitelja – »podigavši oči k nebu«, to jest prema simboličkom mjestu Božjeg prebivališta – započinje svoju molitvu.

On prije svega traži da se njegovom vlastitom proslavom konačno dovrši njegovo poslanje. No, on traži takvu proslavu jedino da bi proslavio Oca (r. 2). Isus je primio svu vlast od Oca, koji je sve stavio u njegove ruke, pa čak i moć dati život vječni onima koje mu je Otac povjerio. Život vječni je u ovome: upoznati jedinoga istinskog Boga i onoga kojega je on poslao ljudima, a to je njegov Sin (r. 3). Naravno, ovdje nije riječ o vječnom životu kao gledanju Boga, nego o životu koji se postiže u vjeri. On je udioništvo u intimnom životu Oca i Sina. Na svršetku svog poslanja objavitelja Isus na taj način proglašava da je proslavio Oca na zemlji, dovršujući u cijelosti poslanje koje mu je povjerio Otac. On ne želi slavu kao nagradu, već svojim slobodnim prihvaćanjem smrti na križu želi u potpunosti dovršiti objavu. Isus misli na svoje učenike, kojima je očitovao Očev naum. Oni su odgovorili u vjeri i na taj će način proslaviti Sina, prihvaćajući njegovu Riječ i živeći po njoj u ljubavi.


Molitva

Ulij, o Gospodine, u moje srce darove znanja i mudrosti, da te uvijek mogu sve bolje upoznavati, sve više u tebi uživati, tebe ljubiti i sve te više posjedovati. Ako me prepustiš meni samome, koliko ja razumijem ove tvoje riječi, vrlo ću brzo početi misliti da ima važnijih i hitnijih stvari od tebe, izlažući se opasnosti da te zaboravim.

Daj mi dar savjeta da te tražim i upoznam također i usred poslova koji me uskoro očekuju. Daj mi dar razlučivanja da u svakoj stvari mogu izabrati tebe, u skladu s naučavanjem tvog Sina. Daj mi da vidim kako svjetlost tvoga lica blista na svakom ljudskom licu, kako bih ja uvijek i jedino tražio tebe. Daj mi božanski instinkt da tražim da ti budeš proslavljen i spoznat, prije i više nego što ja to mogu biti.

I odsada mi oprosti ako te zaboravim, ako na neprilični način trčim za stvarima ovog svijeta, ako se često ispunjam pojmovima i osjećajima koji me ne sjedinjuju s tobom. Ne prepusti me meni samome, o Gospodine, jer ti si moj život, ti si život vječni.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga,
i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3).