Srijeda sedmog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 17,11b-19)

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

¹¹ »Oče sveti, sačuvaj ih u svome imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. ¹² Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. ¹³ A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi.

¹⁴ Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. ¹⁵ Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga.

¹⁶ Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. ¹⁷ Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. ¹⁸ Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. ¹⁹ I za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini.


Poticaj na razmišljanje

Ulomak sadrži drugi dio zagovorne ‘Velikosvećeničke molitve’ koju Isus kao Sin upućuje Ocu. Njezin je predmet zaštita zajednice učenikâ koji ostaju u svijetu. Tekst se dijeli u dva dijela: na početku se razvija tema oprečnosti između učenikâ i svijeta r. 11b-16); potom se govori o posvećenju onih koji su u istini (r. 17-19). Ako se s jedne strane pojavljuje oprečnost između vjernikâ i svijeta, s druge se pak strane snažno očituje Očeva ljubav u Isusu koji moli da njegovi budu sačuvani u vjeri.

U prvom dijelu Isus se suočava s različitim temama koje slijede jedna za drugom: jedinstvo njegovih učenika (r. 11b), njihova zaštita, s iznimkom »sina propasti« (r. 12), očuvanje od Zloga i od mržnje svijeta (r. 14s). U drugom dijelu, nakon što je od Oca zatražio da njegove učenike očuva od Zloga (r. 15) i nakon što je istaknuo njihovo nepripadanje svijetu (r. 14.16), Isus moli za posvećenje svojih učenika: »Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina« (r. 17). On na taj način Oca, kojega je nazvao »svetim« (r. 11b), moli da posveti u istini također i one koji mu pripadaju. Učenici imaju zadatak da u svijetu nastave isto Isusovo poslanje. Njima pak, izloženima vlasti Zloga, da bi izvršili svoje poslanje, potrebna je ne samo Očeva zaštita, nego i Isusovo djelo posvećivanja.


Molitva

Pogađa me, Gospodine, tvoje uporno ukazivanje na pogubnost svijeta. I primjećujem da nam je i danas potrebno to upozorenje. Meni prvom. Svijet slobode, jednakih mogućnosti danih svima, svim religijama, svim mišljenjima, svim načinima življenja, ima svoje čari, jer je to konačno svijet tolerancije, laiciteta i slobode za sve. Ali to je također i svijet gdje su dopušteni svi ‘prijestupi’, gdje se sve mode, pa i one najizopačenije i najgnusnije, nude kao nešto normalno, gdje se mogu objavljivati svakakve tiskovine…

Povjeri me, Gospodine, tvojoj riječi. Podsjeti me da ja nisam od ovoga svijeta, da pripadam tebi. Posveti me u tvojoj istini, daj mi da u sebe upijem tvoj mentalitet, tvoj život! Ti, koji si molio za mene, posveti me u svojoj istini, da uvijek hodim tvojim stazama i da živim u ovom svijetu onako kako si ti u njemu živio.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta.« (Iv 17,16).