Četvrtak sedmog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 17,20-26)

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

²⁰ »Ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: ²¹ da svi budu jedno, kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi. Neka i oni u nama budu jedno, da svijet povjeruje da si me ti poslao.

²² I slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ²³ ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih, kao što si mene ljubio.

²⁴ Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta.

²⁵ Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. ²⁶ I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio, bude u njima – i ja u njima.«


Poticaj na razmišljanje

U trećem dijelu svoje ‘Velikosvećeničke molitve’ Isus proširuje obzor. Prethodno je zazivao Oca za sebe i za zajednicu učenika. Sada moli za sve buduće vjernike (r. 20-26). Nakon općeg zaziva (r. 20), slijede dva veoma različita dijela: molitva za jedinstvo (r. 21-23) i molitva za spasenje (r. 24-26). Nakon što je prikazao osobe za koje kani moliti, Isus za sve vjernike traži od Oca dar jedinstva u vjeri i u ljubavi. Takvo jedinstvo označeno je prilogom »kao« (grč. kathós), jer izvire iz zajedničke prisutnosti Oca i Sina, iz života dubokog jedinstva među njima, koje je temelj i model zajednice vjernika. U tom životnom ozračju svi postaju ‘jedno’ u mjeri u kojoj prihvaćaju Isusa i vjeruju njegovoj riječi. Taj visoki ideal, nadahnut životom jedinstva božanskih osoba, kršćanskoj zajednici predstavlja poziv na vjeru i sjajni je znak samog Isusova poslanja. Na taj je način jedinstvo Isusa i kršćanske zajednice prikazano kao prebivanje: »ja u njima i ti u meni« (r. 23a). U Kristu se, dakle, ostvaruje savršenstvo jedinstva.

Nadalje, Isus izriče posljednje želje u kojima učenicima pridružuje vjernike svih povijesnih razdoblja i traži da se i na njima ispune obećanja koja su već dana učenicima (r. 24). U završnoj molbi Isus se vraća na govor o svojoj slavi i o svom poslanju da ljudima objavi Oca (r. 24-26), i zaključuje tražeći da svi budu uvedeni u intimnost otajstva, u vječno zajedništvo života u ljubavi između Oca i Sina.


Molitva

Kako sam slijep, Gospodine! Tvoje riječi teku po meni kao da sam stijena, ne ostavljajući trajni trag. Jer i ja sam se također založio u tisuću stvari, a zaboravio sam ono što ti smatraš najvažnijim u promicanju tvog kraljevstva. Trudio sam se mnogo toga učiniti; međutim, propustio sam uroniti u bratstvo koje ti, naprotiv, smatraš tvojim znakom.

Priznajem Gospodine: tvoja poruka često ne izlazi na vidjelo, jer ne izlaze na vidjelo potpuno ostvarene bratske zajednice. Gospodine, otvori mi oči da shvatim otajstvo bratstva, misionarsku snagu zajedništva, koja je kadra pobijediti nepovjerenja i otpore. Pomozi mi da vjerujem u čudo bratstva kao polazište za svako poslanje. Pomozi kršćanima da otkriju revolucionarnu važnost ovih tvojih riječi, i da se založe u tom projektu, koji je sigurno tvoj. Drugi projekti su, po svemu sudeći, odveć ljudski!


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Neka i oni u nama budu jedno, da svijet povjeruje da si me ti poslao.« (Iv 17,16).