Reportaža o Dijecezanskom muzeju u Požegi

Reportaža HRT-a emitirana u emisiji “Mir i dobro” 12. srpnja 2020. godine.