PDV: Marko Milaković

Video-intervju “Pastores dabo vobis” sa ovogodišnjim mladomisnikom Požeške biskupije Markom Milakovićem koji je imenovan župnim vikarom u Župi sv. Terezije Avilske u Požegi.