Bogoslov Karlo Topalović u Rimu postavljen u službu akolita

Na prvu nedjelju došašća, 29. studenoga 2020., tijekom euharistijskog slavlja kojega je u crkvi Međunarodnog kolegija „Sedes Sapientiae“ u Rimu predvodio kardinal José Tolentino de Mendonça, arhivist i knjižničar Svete Rimske Crkve, bogoslov Požeške biskupije Karlo Topalović zajedno sa šesnaestoricom bogoslova iz drugih biskupija diljem svijeta, postavljen je u službu akolita.