Proslava Nedjelje Božje Riječi

U pripravi za Treću nedjelju kroz godinu – Nedjelju Božje Riječi, požeški biskup msgr. Antun Škvorčević je 11. siječnja 2021. godine svim župnim uredima odnosno svim svećenicima u Požeškoj biskupiji uputio dopis o ovogodišnjoj proslavi Nedjelje Božje riječi:

Poštovana i draga braćo svećenici!

Poznato vam je da je papa Franjo Motu proprijem Aperuit illis Treću nedjelju kroz godinu proglasio Nedjeljom Božje riječi. Bio je to poticaj da u Požeškoj biskupiji cijelu minulu godinu slavimo kao Godinu Božje riječi pod geslom „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“. Tijekom toga vremena željeli smo u župama i obiteljima, skupinama i pojedincima naše Biskupije usred žurbe i buke svijeta pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim se opredjeljenjima ravnali po Božjim naputcima, i bili potpunije dionicima smisla života u koji nas uvodi Isus Krist, jedini otkupitelj čovjeka. To nam je uvelike pomoglo da u pogođenosti pandemijom koronavirusa, potresima i drugim nevoljama, pronalazimo svjetlo u Božjoj riječi i pomoć na životnom putu.

Iskustvo Godine Božje riječi, napose pristup Svetom pismu po metodi lectio divina, za koju imamo trajno pomagalo na web-stranici Požeške biskupije, Molitva u Godini Božje riječi i pjevano geslo „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“ duhovna je baština na kojoj valja dalje graditi, posebno u radu s lektorima i biblijskom skupinom u svakoj našoj župi. Na temelju toga svaki župnik će sa suradnicima oblikovati program Nedjelje Božje riječi idućega 24. siječnja 2021. U prilogu dostavljamo svim župnim uredima Bilješku o Nedjelji Božje riječi Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, koja donosi konkretne prijedloge za organiziranje euharistijskih slavlja Nedjelje Božje riječi. Valja ponovno uzeti u ruke Apostolsko pismo pape Franje Aperuit illis, u kojem se nalaze dragocjeni poticaji za rad sa Svetim pismom, ne samo prigodom Nedjelje Božje riječi, nego tijekom cijele godine kao i Apostolsko pismo Svetog Oca „Sacrae Scripturae affectus“ o 1600. obljetnici smrti sv. Jeronima.

U Nedjelju Božje riječi moguće je po sljedećem jednostavnom predlošku organizirati euharistijska slavlja. Ono će započeti ulaznom procesijom s ministrantima i lektorima, koji će unijeti u crkvu Sveto pismo ili svečani primjerak Evanđelistara i postaviti ga na vidljivo mjesto. U župama gdje nema đakona, moguće je da Sveto pismo ili Evanđelistar u procesiji ponese voditelj lektorskog zbora, zaduženog za liturgijsko naviještanje Božje riječi. Smisao tog čina je u tome, navodi papa Franjo u spomenutom Apostolskom pismu Aperuit illis, „kako bi se pred pukom očitovalo normativnu vrijednost koju posjeduje Božja riječ“ (broj 3). Toga dana valja posebnu pozornost posvetiti pripravi i naviještanju svetih čitanja u liturgiji, čiji će služitelji pri tom slijediti metodu lectio divina, služeći se tekstovima s naše biskupijske web-stranice. Svećenici će navedene nedjelje, po Papinoj preporuci „jasno istaknuti značaj naviještanja Gospodnje riječi, a u homiliji naglasiti čast koju smo joj dužni iskazivati“. Podsjetit će na važnost navjestiteljske, lektorske službe u liturgiji, za koju treba izabrati određene vjernike i na odgovarajući ih način za nju pripraviti, te ih posebnim obredom uključiti u lektorski zbor. Svojim Apostolskim pismom „Spiritus Domini“ od 10. siječnja 2021. papa Franjo je omogućio da svi lektori, kako muškarci tako žene, budu postavljeni u svoju službu svečanim liturgijskim činom, do sada pridržanim samo za one koji žele primiti svete redove. O tome će svaki župni ured primiti poseban naputak. Istaknut će važnost Božje riječi za vjernički život i ponašanje u skladu s njezinim zahtjevima. U Molitvi vjernih uključit će nakanu za pozorno slušanje, razmišljanje i provođenje u život Božje riječi. Po svršetku svete pričesti, prije popričesne molitve na svakoj svetoj misi svećenici će predvoditi Molitvu Godine Božje riječi, nakon koje će svi uskliknuti pjevajući geslo „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“.

Uz srdačan pozdrav i blagoslov u Gospodinu.

✠ Antun Škvorčević
požeški biskup

Ivan Popić
kancelar