Sjednica Upravnog vijeća Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

U Biskupskom domu u Požegi, 27. siječnja 2021. pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održana je sjednica Upravnog vijeća Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Uz ravnatelja Ustanove Roberta Mokrog na sjednici su sudjelovali članovi Ivica Žuljević, Mario Cimbal i Željko Volarić. Nakon molitve Trećeg časa biskup je pozdravio vijećnike, ustvrdivši da na ovoj sjednici u skladu s propisima Zakonika kanonskog prava treba provjeriti izvršenje proračuna Ustanove za minulu 2020. godinu te prihvatiti prijedlog proračuna za 2021. godinu. Podsjetio je na poslanje koje ima Crkva, a za što su potrebna i određena materijalna sredstva. Osvrćući se na pročitani ulomak iz Poslanice Korinćanima o ljubavi, biskup je istaknuo kako je važno ta sredstva pravedno rasporediti, a najbolja pravednost je utemeljena na ljubavi. Kazao je vijećnicima da su svojom službom pozvani na ostvarenje baš takve pravednosti koja je u službi evanđeoskog poslanja Crkve.

Ravnatelj Robert Mokri pročitao je zapisnik posljednje sjednice na kojoj je izvršen proračunski rebalans. Pristupilo se prihvaćanju izvješća o primitcima i izdatcima Ustanove u 2020. godini. Potom je prikazan plan primitaka i izdataka za tekuću godinu te prihvaćen proračun. U skladu s financijskim mogućnostima Ustanove i predviđaju primitaka u proračun su uključene biskupijske potrebe te pristigle molbe pojedinih župa i drugih biskupijskih pravnih osoba.

Na koncu sjednice biskup je zahvalio ravnatelju Mokrom i svim članovima Vijeća za odgovorno vršenje zadaće koja im je povjerena u skladu sa Statutom Ustanove.