Sv. Agata, djevica i mučenica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Agata, djevica i mučenica
Spomendan

Čitanja: Hebr 13, 1-8; Ps 26, 1. 3. 5. 8b-9abc; Mk 6, 14-29.

Klanjanje: Voćin.


Evanđelje dana (Mk 6, 14-29)

„Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.“

U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«

Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.


Razmišljanje

Svjedočiti Istinu! Isusovo djelovanje i dobrota bude zanimanje, potiču pitanja: Tko je On da se tako velike stvari događaju po Njemu? Njegovo se Ime proširilo i pojavljuju se različite priče o Njemu. Jedni su oduševljeni Njegovom Osobom i Njegovim naukom, drugi pak traže priliku da Ga smaknu.
Isus naviješta istinu, naziva zlo imenom, liječi ljude na duši i na tijelu. Biti Kristov učenik znači živjeti u Istini i svjedočiti za Istinu. Sam je Isus za sebe rekao: Ja sam Put, Istina i Život. (Iv 14, 6) Lijepo svjedočanstvo života u istini i naviještanja Istine je život Ivana Krstitelja, ali i sv. Agate, djevice i mučenice. Bila je spremna odmah nakon krštenja posvetiti svoj mladi život Isusu živeći i svjesno odabirući djevičanstvo. Nikakve patnje, torture i mučenja nisu je pokolebale u tome. Mučeništvo nije odvuklo Agatu od vjere u Krista kojemu je posvetila sav svoj život. Agatu su mučili i nakon toga bacili u oganj. Takvom je smrću posvjedočila vjeru. Koliko je snažna morala biti njezina vjera i ljubav prema Isusu! Koliko je snažnu vjeru i odvažnost morao imati Ivan Krstitelj koji se nije bojao ukoriti i samoga kralja Heroda. Današnjem svijetu potrebni su ovako hrabri katolici s ovako snažnom vjerom. Zapitaj se u srcu jesi li spreman biti jedan od njih? Jesi li spreman ostati Kristov učenik čak i onda kada će te za naviještanje istine o Bogu stići neugodnosti, progon, a možda i gubitak zemaljskoga života? U blaženstvima je Isus rekao: Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas — zbog mene — pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! (Mt 5, 1012) Preispitaj svoju vjeru i spremnost kad je riječ o podnošenju poteškoća poradi Isusa i naviještanja istine o Njemu. Jesi li u stanju već sada se radovati zbog njih i živjeti onom nagradom koja čeka u Nebu? Ako još nisi, onda moli i traži od Isusa milost čvrste i duboke vjere. Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Nijedan čovjek nije otok sam za sebe. Svaki je čovjek dio cjeline… U smrti svakog čovjeka i ja sam manji. Zato nikada ne pokušavaj pitati: kome zvono zvoni? Zvoni tebi.

(John Donne, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)