Skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine u Požegi

U Biskupskom domu u Požegi, 10. lipnja 2021., održana je 51. skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kojom je predsjedao đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić. Nakon molitve Trećeg časa sudionicima sjednice dobrodošlicu je  uputio domaćin biskup Antun Škvorčević. Kazao je da se uvijek raduje susretima s braćom biskupima na različitim razinama, uključujući i ovakve radne sastanke biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, osobito u Požegi. Na taj način, naime, Požeška se biskupija, osnovana u novije vrijeme, očituje kao partikularna Crkva u sastavu opće Crkve. Ustvrdio je kako riječ „partikularna“ izražava da je neka biskupija „particula“, dio opće Crkve, jer ima sve što joj je potrebno da bude Crkva, povezana sa zborom apostolskih nasljednika na čelu s nasljednikom sv. Petra. Spomenuo je da pandemija koronavirusa i opći globalizacijski procesi predstavljaju izazov koji nas potiče da nastojimo pronalaziti primjeren način naviještanja i svjedočenja Radosne vijesti. Ustvrdio je kako na to snažno poziva i sv. Pavao u ulomku iz Poslanice Galaćanima, koji smo čuli u molitvi Trećeg časa: Na slobodu ste pozvani, ljubavlju služite jedni drugima. Istaknuo je kako je najveća ljubav služiti ljudima kako bi i u najtežim okolnostima do njih doprlo Kristovo spasenje, te je biskupska zadaća u konkretnim situacijama promišljati o što vjernijem naviještanju Radosne vijesti i uključivanju ljudi u djelo spasenja po svetim sakramentima. Biskup Antun još je  kazao kako ga raduje što je na ovom metropolijskom sastanku predmet razmatranja ono što smo u našim partikularnim Crkvama nastojali tijekom tekuće pastoralne godine usred pandemije koronavirusa vršiti, napose s obzirom na župnu katehezu u pripravi djece i mladih za svete sakramente, kako bismo na temelju tog iskustva pomogli jedni drugima u planiranju i djelovanju u sljedećoj pastoralnoj godini. Spomenuo je kako osim toga  ima veliku važnost i razmatranje poticaja pape Franje koje nam on upućuje svojim dokumentima, posebno Apostolskom pobudnicom „Amoris laetitia“ o braku i obitelji te Apostolskim pismom „Antiquum ministerium“ o uspostavljanju katehetske službe, s ciljem njihove ugradnje u pastoral naših mjesnih Crkava. Poželio je metropolijskoj skupštini plodan rad.

Nadbiskup i metropolit Đuro Hranić zahvalio je domaćem biskupu Antunu na riječima dobrodošlice, kao i na uvodnom promišljanju o radu ove sjednice. Izrazio je radost što su se biskupi nakon dužeg vremena mogli okupiti na metropolijskoj sjednici u Požegi, kako bi raspravljali o važnom pitanju suradnje na pastoralno-katehetskom području, i nastojanju da u njega uključe ono na što nas papa Franjo i opća Crkva potiču u novim dokumentima. Izrazio je uvjerenje kako će simpozij »Đakovačko-osječka crkvena pokrajina. Povijesno-pravno-pastoralni značaj njezinog osnutka«, čije održavanje je predviđeno 6. i 7. srpnja ove godine  u Đakovu u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta, pridonijeti povezivanju naših biskupija i zajedničkom pastoralnom djelovanju. Domaćem biskupu Antunu čestitao je predstojeći imendan, sa zahvalnošću za doprinos koji daje unutar Đakovačko-osječke crkvene pokrajine i na razini Hrvatske biskupske konferencije.

Biskupima je uručene građa na temelju koje je analiziran model ostvarivanja župne kateheze u pripravi za prvu svetu pričest i potvrdu u Požeškoj biskupiji tijekom pandemije koronavirusa a potom i u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Istaknuto je kako je spomenuti model sadržajno i metodički prilagođen uvjetima koje je stvorio koronavirus. Kateheza se održavala velikom zauzetošću i suradnjom svećenika i vjeroučitelja po pripravljenoj građi, primljenoj u tiskanom i elektroničnom obliku. Ona je prikladna za rad s pripravnicima za sakramente na susretima uživo u crkvenim prostorima, ili kombinirano susretima u crkvi i na online način, ili pak samo online. Anketa koja je provedena među vjeroučiteljima i svećenicima Požeške biskupije očitovala je njihovo zadovoljstvo pristupom i izvedbom kateheze, koja je uključila i roditelje. Osobito važnim se pokazalo nastojanje da djeca i mladi neposrednu pripravu za sakramente ostvaruju tijekom korizme po stupnjevima koje predviđa katekumenski hod, kako to naglašava i najnoviji Katehetski direktorij. Na taj način, u središte  priprave za sakramente stavljeno je pitanje vjere mladih ljudi, koju provjeravaju, obnavljaju i učvršćuju sudjelujući na nedjeljnim korizmenim svetim misama. Odlučeno je da će se u tom smjeru nastaviti i sljedeće pastoralne godine ostvarivati i dograđivati model župne kateheze u pripravi za svete sakramente, uključujući i pripravu mladenaca za sakrament ženidbe. To među ostalim traži i Apostolska pobudnica pape Franje „Amoris laetitia“, napisana nakon Opće biskupske sinode, održane u Rimu 2016. godine. Pored toga, biskupi su zaključili kako je potrebno na temelju navedene Pobudnice obnoviti i dograditi dosadašnji način tečaja priprave za brak, i pri tom dati veću važnost župnoj zajednici koja katehizira napose putem svoje zajednice obitelji. Posvetit će se veću pozornost bračnim zajednicama nakon vjenčanja, mješovitim ženidbama, rastavljenima, rastavljenima i ponovno oženjenima, onima koji žive crkveno nevjenčano i drugima koje valja evangelizirati na način da im se prikaže ljepota i duhovna snaga sakramentalnog braka. Biskupi su razmotrili i pitanje službe katehete kako ga uspostavlja  Motuproprij pape Franje „Antiquum ministerium“, te su naglasili važnost da kod nas vjeroučitelji ne budu formirani i postavljeni samo za vjeronauk u školi, nego u duhu navedenog dokumenta, te da se njihovo djelovanje promatra na cjelovit način kao služba u Crkvi.

Među ostalim, razgovarali su i pastoralnim programima u Godini sv. Josipa i Godini „Amoris laetitia“. Osvrnuli su se i na spomenuti znanstveni simpozij o Đakovačko-osječkoj crkvenoj pokrajini, kao i na simpozij o Požeškom zbornom kaptolu o njegovoj 800. obljetnici, koji će se održati 28. i 29. lipnja ove godine u organizaciji Požeške biskupije i Požeškoga stolnog kaptola sv. Petra. Istaknuta je važnost i komplementarnost dvaju navedenih znanstvenih skupova.