Srijeda jedanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 9, 6-11; Ps 111, 1-2. 3-4. 9; Mt 6, 1-6. 16-18.


Evanđelje dana (Mt 6, 1-6. 16-18)

„Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima
da vas oni vide.
Inače, nema vam plaće
u vašeg Oca koji je na nebesima.
Kada dakle dijeliš milostinju,
ne trubi pred sobom,
kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri
da bi ih ljudi hvalili.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kada daješ milostinju
— neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
da tvoja milostinja bude u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.
Tako i kad molite,
ne budite kao licemjeri.
Vole moliti
stojeći u sinagogama i na raskršću ulica
da se pokažu ljudima.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad moliš,
uđi u svoju sobu,
zatvori vrata
i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.
I kad postite,
ne budite smrknuti kao licemjeri.
Izobličuju lica
da pokažu ljudima kako poste.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad postiš,
pomaži glavu
i umij lice
da ne zapaze ljudi kako postiš,
nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.«


Razmišljanje

Bogu se sviđa poniznost, skrovitost, skromnost i jednostavnost, nasuprot reklamiranju i eksponiranju. Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost (usp. 1. Petrova 5, 5). Ponizan čovjek prima pomoć od Boga, stoga nas Evanđelje, između ostaloga, potiče na ponizna, skrivena pobožna djela, kao što su: milostinja, molitva i post. Svako od njih treba proizlaziti iz ljubavi prema Bogu. Njih se ne može činiti za našu ljudsku slavu, već poradi Boga. Pokornička milostinja suprotstavlja se požudi očiju, posjedovanju i svakom materijalizmu. Ponizna molitva suprotstavlja se oholosti ovoga svijeta, uznositosti upravljanja i vlasti. Koliko je samo ratova i smrti uzrokovano zbog žudnje za vlašću i težnje da se odlučuje o tome tko ima pravo živjeti, a tko ne?!

Ponizan post poništava požude tijela, čini da tijelo i njegove želje ne postanu idol. Bog mi jenja ovaj svijet po poniznima, po onima koji Mu vjeruju i oslanjaju se na Njegovu Moć. Želim li biti ponizan? B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)