Razrješenja i imenovanja u Požeškoj biskupiji u ljeto 2021.

Bernard fra BARBARIĆ, razriješen službe privremenog upravitelja Župe sv. Ivana Krstitelja u Špišić Bukovici;

Ivica mr. BOŠNJAK, razriješen službe duhovnika u Kolegiju Požeške biskupije u Požegi i imenovan dušobrižnikom u kazneno-odgojnim ustanovama u Požegi;

Boris DIVKOVIĆ, razriješen službe upravitelja Župe sv. Petra u Starom Gradcu i imenovan upraviteljem Župe sv. Ilije Proroka u Gradini;

Tomislav DOKOZA, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Nikole Biskupa u Pleternici te imenovan upraviteljem Župe sv. Ivana Krstitelja u Špišić Bukovici i vjeroučiteljem u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici;

Marko GERENDAJ, mladomisnik, imenovan župnim vikarom u Župi sv. Nikole Biskupa u Pleternici;

Dragan mr. HRGIĆ, razriješen službe privremenog upravitelja Župe sv. Marije Magdalene u Sopju;

Mihael KOS, razriješen službe upravitelja Župe sv. Marije Magdalene u Donjoj Obriježi;

Ljubiša KRMAR, razriješen službe vjeroučitelja u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici;

Oliver KRANJČIĆ, razriješen službe upravitelja Župe sv. Marije Magdalene u Sopju i imenovan djelatnikom Knjižnice Požeške biskupije;

Josip mr. KRPELJEVIĆ, po isteku petogodišnjeg mandata u službi generalnog vikara Požeške biskupije imenovan župnikom in solidum u Župi sv. Terezije Avilske u Požegi;

Robert KUPČAK, razriješen službe predstojnika Katehetskog ureda Požeške biskupije te imenovan kancelarom Požeške biskupije i članom Povjerenstva za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja;

Nikola LEGAC, razriješen službe upravitelja Župe Presvetog Trojstva u Turnašici i dušobrižnika u Općoj bolnici u Virovitici te imenovan župnikom in solidum u Župi sv. Josipa u Slatini;

Mislav fra LUKAČEVIĆ, mladomisnik, imenovan župnim vikarom u Župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama;

Ana prof. MATKOVIĆ, imenovana povjerenicom Požeške biskupije za pastoral braka i obitelji;

Robert MEDVED, mladomisnik, imenovan župnim vikarom u Župi sv. Luke Evanđelista u Novskoj;

Ivan prof. MIKOLIĆ, imenovan ravnateljem Katoličke osnovne škole u Virovitici;

Robert MOKRI, završio petogodišnji mandat u službi ravnatelja Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika te trogodišnji mandat člana Povjerenstva za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja;

Marijan mr. PAVELIĆ, razriješen službe pastoralnog suradnika u Župi sv. Marka Evanđelista u Našičkom Markovcu i Župi Gospe Fatimske u Velimirovcu te službe vjeroučitelja u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi i imenovan predstojnikom Katehetskog ureda Požeške biskupije, rektorom crkve sv. Lovre u Požegi te duhovnikom u Kolegiju Požeške biskupije;

Ivan POFUK, razriješen službe župnika Župe sv. Ilije Proroka u Gradini i imenovan župnikom Župe sv. Petra Apostola u Starom Gradcu;

Ivan mr. POPIĆ, razriješen službe kancelara Požeške biskupije, ravnatelja Caritasa Požeške biskupije, rektora crkve sv. Lovre u Požegi i povjerenika za pastoral braka i obitelji te imenovan upraviteljem Župe Presvetog Trojstva u Daruvaru;

Zdravko RADOŠ, razriješen službe župnika Župe Presvetog Trojstva u Daruvaru te imenovan župnikom Župe Presvetog Trojstva u Turnašici i dušobrižnikom u Općoj bolnici u Virovitici;

Ivan RONČEVIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Luke Evanđelista u Novskoj i imenovan upraviteljem Župe sv. Marije Magdalene u Donjoj Obriježi te pastoralnim suradnikom u Župi Uznesenja BDM u Pakracu;

Slavko STARČEVIĆ, razriješen službe dušobrižnika u kazneno-odgojnim ustanovama u Požegi te imenovan dušobrižnikom u Domu za starije i nemoćne osobe Baketarić u Resniku;

Stjepan ŠKVORC, razriješen službe župnika Župe sv. Katarine u Gaju i službe župnika Župe Presvetog Srca Isusova u Antunovcu te imenovan župnikom Župe sv. Marije Magdalene u Sopju;

Josip fra ŠOŠTARIĆ, razriješen službe župnika Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Zapolju;

Mladen ŠTIVIN, razriješen službe župnika Župe sv. Terezije Avilske u Požegi i dekana Požeškog dekanata te imenovan župnikom Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Zapolju;

Augustin TAŠIĆ, razriješen službe pastoralnog suradnika u Župi sv. Augustina Biskupa u Velikoj te imenovan upraviteljem Župe sv. Katarine u Gaju i Župe Presvetog Srca Isusova u Antunovcu;

Mario VEČERIĆ, razriješen službe ravnatelja Katoličke osnovne škole u Virovitici i pastoralnog suradnika u Župi sv. Terezije Avilske u Suhopolju te imenovan upraviteljem Župe sv. Terezije Avilske u Požegi i ravnateljem Caritasa Požeške biskupije.

Ivica ŽULJEVIĆ, po isteku petogodišnjeg mandata razriješen službe moderatora Biskupskog ordinarijata u Požegi te imenovan ravnateljem Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika;

Želimir dr. ŽULJEVIĆ, po isteku petogodišnjeg mandata u službi sudskog vikara Požeške biskupije imenovan generalnim vikarom Požeške biskupije.