Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore

U petak 1. listopada 2021. godine održana je „Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita“ za vjeroučitelje pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama Požeške biskupije, Đakovačko-osječke nadbiskupije te za vjeroučitelje pravoslavnog vjeronauka na području RH. Stručni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te katehetskih ureda spomenutih biskupija održan je „na daljinu“ odnosno online.

Skup je započeo molitvom koju je pripremila suradnica u Katehetskom uredu Požeške biskupije Patricija Brdar. Sudionike su potom pozdravili predstojnici katehetskih ureda, zahvalili im na odazivu te ih s nekoliko osnovnih informacija uveli u temu skupa. Predstojnica Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije Teuta Rezo progovorila je o pravnom položaju vjeronauka kao školskog predmeta čiji je status zajamčen međunarodnim ugovorima te se izvodi pod istim uvjetima kao i drugi obvezatni predmeti, dok je predstojnik Katehetskog ureda Požeške biskupije Marijan Pavelić pojasnio značenje i svrhu kanonskog mandata za poučavanje vjeronauka. Budući da su na ovakvom skupu po prvi puta sudjelovali i vjeroučitelji pravoslavnog vjeronauka, predstojnik Katehetskog ureda Eparhije osječkopoljske i baranjske Vukašin Cvetojević je izrazio veliku radost zbog suradnje nadajući se obostranom obogaćenju.

Riječ je potom preuzela viša savjetnica za vjeronauk pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Ankica Mlinarić koja je predstavila dnevni red skupa, teme izlaganja te predstavila predavače. Prvo izlaganje na temu „Pisani rad na stručnom ispitu iz Vjeronauka“ održala je Vesna Bjedov s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U prvom je dijelu predstavila pripravnicima etape u pisanju eseja, potom je opisala metodičke aspekte spomenutog pisanog rada te na koncu istaknula važnost jezične razine rada kao njegove integrativne sastavnice. Profesorica Bjedov je svoje izlaganje popratila brojnim primjerima koje je prikupila tijekom višegodišnjeg rada u komisiji za polaganje stručnog ispita, a u izlaganje je, unatoč online okruženju, uspjela aktivno uključiti i vjeroučitelje pripravnike.

Nakon kratkog predaha uslijedilo je izlaganje više savjetnice Mlinarić na temu „Stažiranje pripravnika i postupak polaganja stručnog ispita iz vjeronauka“. Prvi i drugi dio izlaganja viša savjetnica je posvetila svrsi pripravničkog staža i najvažnijim informacijama koje pripravnicima mogu pomoći prilikom početka, samog tijeka te završetka pripravničkog stažiranja. Svoje izlaganje zaključila je dajući pripravnicima potrebne informacije za samo polaganje stručnog ispita u svim njegovim sastavnicama: pisani rad, pisana priprema i izvođenje oglednog nastavnog sata te usmenog dijela stručnog ispita.

U posljednjem dijelu skupa vjeroučitelji mentori na stručnim ispitima Jasmina Rašković, Nataša Šantić i Srđan Lukić predstavili su škole za polaganje stručnog ispita i nazočnim vjeroučiteljima pripravnicima ponudili savjete za što bolju metodičku izvedbu nastavnoga sata. Stručni skup je završen zajedničkom molitvom.