Prva sjednica Biskupijskog povjerenstva za savjetovanje o sinodalnosti Crkve u Požegi

U pripravi za otvorenje biskupijskog savjetovanja „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“, u Dvorani sv. Lovre Biskupskog doma u Požegi održana je 7. listopada prva sjednica Biskupijskog povjerenstva za savjetovanje o sinodalnosti Crkve u sastavu: Želimir Žuljević, povjerenik te Robert Kupčak, Ivan Ereiz, Ana Matković i Tihana Petković. U radu sjednice sudjelovao je i požeški biskup Antun Škvorčević.

Nakon sinodske Molitve Duhu Svetom i otpjevanog gesla prigodom sinodskih okupljanja „Ja sam Put i Istina i Život“, biskup Antun je uputio pozdrav članovima Povjerenstva, zahvalivši im za doprinos koji će dati u njegovu radu. Podsjetio ih je kako je Papa Franjo u Apostolskoj konstituciji o Biskupskoj sinodi Episcopalis communio odredio da priprava za Opću biskupsku sinodu u Rimu započinje sinodskim savjetovanjem u svim mjesnim Crkvama diljem svijeta. Tajništvo Biskupske sinode pokrenulo je u tom smislu savjetovanje za skupštinu Opće biskupske sinode 2023. godine u Rimu o sinodalnosti i u dokumentu pod naslovom Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje, poslanje te Vademecumu za sinodalni put dalo polazišta za osnutak i djelovanje Biskupijskog povjerenstva za savjetovanje. Pojasnio je kako je zadaća Povjerenstva dvostruka: pokrenuti i voditi proces savjetovanja o sinodalnosti u Požeškoj biskupiji kao prilog u pripravi skupštine Opće biskupske sinode u Rimu 2023. godine, a pored toga o 25. obljetnici Požeške biskupije provjeriti kako se ostvaruje sinodalnost požeške mjesne Crkve. Ohrabrio je članove Povjerenstva u zadaći koja im je povjerena.

Povjerenik Želimir Žuljević potom je zahvalio biskupu Antunu na povjerenju koje je iskazao članovima imenovanjem u navedeno Povjerenstvo, izražavajući nadu da će to povjerenje svojim radom i zauzetošću opravdati. Članovi Povjerenstva su nakon toga zajedno s biskupom prihvatili hodogram sinodalnog savjetovanja u Požeškoj biskupiji. Predložili su način na koji će ono biti otvoreno u nedjelju, 17. listopada 2021. u požeškoj Katedrali i u svim župama Požeške biskupije te započeti proces savjetovanja. Dogovoreno je, među ostalim, da će se proces savjetovanja odvijati na biskupijskoj i župnoj razini, a među prvima će u proces savjetovanja ući svećenici i vjeroučitelji te članovi pojedinih biskupijskih vijeća i pastoralnih povjerenstva. Raspravljene su neke pojedinosti vezane uz izradu radnih listova za pojedinu skupinu vjernika po kojima će se odvijati savjetovanje. U savjetovanju na župnoj razini važnu ulogu imat će voditelji triju odbora svakog župnog pastoralnog vijeća na čelu sa župnikom. Za njih će na početku došašća po arhiđakonatima biti organizirani edukativni susreti, koji su se održavali i prijašnjih godina. Proces savjetovanja na župnoj razini svoje će središte imati u korizmi „eklezijalnim“ katehezama o krsnom poslanju vjernika u Crkvi kojima će se, povezano s drugim korizmenim sadržajima, nastojati posvijestiti vjernicima što je to njihovo krsno poslanje i potaknuti ih na vjernije ostvarivanje u konkretnim zadaćama.

Potom su se članovi Povjerenstva dogovorili o suradnicima za izradu radnih listova te raspravili o mogućnostima i načinima organiziranja savjetovanja u pojedinim skupinama vjernika. Na koncu je usvojen dnevni red radnog susreta povjerenika pojedinih biskupijskih pastoralnih povjerenstava idućega 14. listopada.