Sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije u znaku sinodalnosti

U Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi, 25. listopada pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održano je redovito jesensko zasjedanje Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije. Nakon molitve Trećeg časa, pozdravljajući nazočne biskup Antun je kazao kako bi netko mogao shvatiti da je ova sjednica Vijeća svojevrsno odrađivanje onoga što propisuje Zakonik kanonskoga prava i Pravilnik Prezbiterskog vijeća. No, istaknuo je kako valja imati na umu da se ona događa u konkretnim crkvenim i društvenim okolnostima, koje joj daju posebnost i težinu. Sjednica je traganje za onim na što nas Bog poziva kroz znakove vremena u nastojanje oko izvršavanja poslanja Crkve u suvremenom svijetu. Podsjetio je na jučerašnju Misijsku nedjelju kao i na prethodnu nedjelju otvorenja procesa sinodskog savjetovanja u našoj Biskupiji te kazao da ta dva događaja usmjeravaju ono što ćemo na sjednici Vijeća nastojati promišljati i zaključivati. Naime, jedna i druga nedjelja obnovile su nam svijest kako Crkva nisu pojedinci, nego postoji jedan „mi“ i „sve“ kojemu pripadamo. Pored toga skorašnji blagdan Svih Svetih i Dušni dan snažno svjedoče kako Crkva nije samo zemaljska, nego i nebeska, u čemu se opet očituje onaj „sve“ – do kraja svijeta, do kraja zemlje, i do nebeske Crkve. Taj „sve“ utemeljen je u Isusu Kristu koji je za nas sve umro i položio sebe na križu te upravo iz toga proizlazi katolicitet Crkve. Ona je katolička jer je po svem svijetu, a još više po tome što baštini sav sadržaj vjere u Isusa Krista i njegova djela spasenja, od njega živi i naviješta ga a cilj joj je kraljevstvo nebesko. Po svom krštenju i svećeničkom poslanju uronjeni smo u navedene otajstvene dimenzije Crkve, poručio je biskup vijećnicima. Pojasnio je zatim kako je sinodalnost drugi naziv za zajedništvo koje karakterizira Božji narod, rođen krsnom milošću, temelj jednakosti i dostojanstva svih u Crkvi u različitosti službi i poslanja. Uvodeći u dnevni red, biskup je rekao kako je središnja tema ovog zasjedanja sinodalnost i ono što ćemo kao mjesna Crkva na poticaj pape Franje nastojati učiniti u pripravi za Opću biskupsku sinodu 2023. godine u Rimu. Naglasio je kako se sinodalni proces koji smo započeli ostvaruje o 25-oj obljetnici Požeške biskupije, te je on dragocjena prilika da provjerimo tko smo kao mlada mjesna Crkva u općoj Crkvi, zaključio je biskup. Zahvalio je vijećnicima na svemu onom što nastoje činiti na mjestu svoga poslanja, kao i za sudjelovanje u radu sjednice.

Tajnik Vijeća Robert Kupčak potom je pročitao zapisnik posljednje sjednice Vijeća nakon čega su provjereni određeni zaključci sjednice te je zapisnik prihvaćen. Želimir Žuljević, biskupijski povjerenik za sinodsko savjetovanje zatim je predstavio prijedlog Povjerenstva s obzirom na način i hodogram savjetovanja u Požeškoj biskupiji te okvirni sadržaj radnih listova za pojedine skupine vjernika. Kazao je među ostalim kako će se savjetovanje održati na biskupijskoj i župnoj razini te da će biskupijska razina započeti u mjesecu studenom sa svećenicima i vjeroučiteljima. Svećeničko savjetovanje bi se trebalo održati na razini dekanata odnosno arhiđakonata na jesenskim susretima trajne formacije svećenika. Prikazao je ukratko radni list za svećenike koji bi trebao imati tri tematske cjeline: moje svećeništvo – služba i poslanje, moj odnos prema subraći svećenicima i moj odnos prema mjesnoj Crkvi. Dodao je kako radni listovi pretpostavljaju anonimnost, ali računaju na iskrenost i dobronamjernost kojom će se pojedinci osvrnuti i na određene izazove poslanja s prijedlozima za njegovo unaprjeđenje. Vjeroučitelji bi pak svoje savjetovanje trebali održati u subotu prije prve adventske nedjelje, 27. studenog. Povjerenik Žuljević je potom kazao kako bi župna razina savjetovanja započela u adventu edukativnim susretima voditelja triju odbora župnih pastoralnih vijeća te svećenika i vjeroučitelja kada će primiti naputke i smjernice s obzirom na njihovu zadaću u provođenju savjetovanja u njihovim župama koje je predviđeno za veljaču 2022. Radni listovi, u čiju su izradu uključeni biskupijski povjerenici za pojedina pastoralna područja, odnosit će se na određene razine župnog pastorala i s obzirom na to biti usmjereni k pojedinoj skupini vjernika.

U raspravi koja je uslijedila biskup je ponajprije kazao kako o kvaliteti radnih listova ovisi i kvaliteta savjetovanja te da pri tom treba imati u vidu izvještaj koji Biskupija treba dostaviti Biskupskoj konferenciji, a ona Tajništvu biskupske sinode u Rimu. Promislivši koji bi način svećeničkog sinodskog savjetovanja bio najprikladniji, vijećnici su odlučili da se ono održi na arhiđakonatskoj razini te da započne molitveno-slavljenički, nastavi se edukativnim uvodom te se zaključi ispunjavanjem radnih listova koji će zbog lakšeg načina obrade i oblikovanja sažetaka biti u pisanom i online obliku. Dogovoreni su potom datumi jesenskih susreta trajne formacije (korona): 8. studenog u Slavonsko-podravskom arhiđakonatu, 9. studenog u Katedralnom arhiđakonatu, 10. studenog u Posavskom arhiđakonatu i 16. studenog u Zapadno-slavonskom arhiđakonatu. Raspravljen je zatim način savjetovanja s vjeroučiteljima te je zaključeno da će i ono sadržavati slavljeničku, edukativnu i radnu dimenziju te se kao takvo ostvariti na njihovu pred adventskom susretu.

S obzirom da je veoma važno iz daljega pripraviti župnu zajednicu na savjetovanje koje će se u njoj događati, vijećnici su prihvatili prijedlog da se edukativni susreti voditelja odbora župnih pastoralnih vijeća, vjeroučitelja i svećenika održe na početku došašća: u Zapadno-slavonskom arhiđakonatu 29. studenog, u Slavonsko-podravskom arhiđakonatu 30. studenog, u Posavskom arhiđakonatu 1. prosinca te u Katedralnom arhiđakonatu 2. prosinca. U glavnim crtama raspravljen je i način savjetovanja u župama kako bi ga biskupijsko Povjerenstvo moglo što kvalitetnije provesti u pripravi radnih listova.

Slijedilo je promišljanje o 25-oj obljetnici utemeljenja i uspostave Požeške biskupije te programima koji bi se tom prigodom organizirali. Biskup Antun je među ostalim kazao kako je srebrni jubilej Biskupije prigoda da se provede šire istraživanje života naše mjesne Crkve, uz ono što ćemo učiniti kroz sinodsko savjetovanje, kako bismo u svom daljnjem crkvenom hodu mogli učvrstiti sve postojeće dobro a popraviti ono što je manje dobro ili što je propušteno. Podsjetio je kako je već na Biskupijskom danu naznačeno da bi trebalo ispitati što smo i kako tijekom proteklih 25 godina ostvarivali po sinodalnim tijelima kao što su pastoralna i ekonomska vijeća, kakva se svijest po njima oblikuje kod vjernika, kako funkcioniraju biskupijska pastoralna povjerenstva, što se ostvaruje na karitativnoj, odgojno-obrazovnoj, kulturnoj, medijskoj razini, s obzirom na gradnje i drugim područjima života te što u tom pogledu možemo i trebamo učiniti da porastemo u sinodalnosti. Istaknuo je kako je to način da poslažemo svojevrsni biskupijski mozaik koji bi nam predstavio identitet naše Biskupije o 25. obljetnici njezina postojanja. Središnji događaj trebalo bi biti okupljanje predstavnika svih župa u biskupijskom sjedištu, gradu Požegi za Biskupijski dan u rujnu sljedeće godine. Oblikovan je Odbor na čelu s Ivicom Žuljevićem koji će se pobrinuti za ostvarenje navedenog prijedloga i drugih programa prigodom srebrenog biskupijskog jubileja.

Pri koncu sjednice, biskupijski ekonom Robert Mokri osvrnuo se na neka pitanja iz područja upravljanja crkvenim vremenitim dobrima, povezana sa svećeničkim premještajima. Istaknuo je potrebu da župnici provjere točne nazive župa kao pravnih osoba kod pojedinih državnih institucija i usklade ih sa sadašnjim stanjem. Ravnatelj biskupijske Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Ivica Žuljević izvijestio je da su neke gradnje zbog pandemije i manjka djelatnika u graditeljstvu te poteškoća s izvođačima u nekim župama usporene te da to stvara probleme i godišnjem proračunu Ustanove. Podsjetio je kako oni svećenici koji traže pomoć za gradnje u župama u sljedećoj godini trebaju do idućeg 15. prosinca uputiti Ustanovi molbu, za koju treba ispunjavati uvjete što ih predviđa Pravilnik o gradnjama.