Sjednica Odbora za proslavu 25. obljetnice osnutka i uspostave Požeške biskupije

U Dvorani sv. Lovre Biskupskog doma u Požegi, 15. studenog 2021. održana je druga sjednica Odbora za proslavu 25. obljetnice osnutka i uspostave Požeške biskupije. U radu sjednice sudjelovao je i požeški biskup Antun Škvorčević.

Nakon molitve, predsjednik Odbora Ivica Žuljević pozdravio je prisutne članove i biskupa Antuna, podsjetivši na zaključak prve sjednice Odbora prema kojem su voditelji pojedine radne skupine dobili zadatak izraditi prijedlog programa u svom djelokrugu i o tome izvijestiti na današnjoj sjednici. Tajnik Odbora Robert Kupčak pročitao je zapisnik posljednje sjednice. Potom je biskup Antun istaknuo kako je srebreni jubilej Požeške biskupije prigoda za ovu mjesnu Crkvu da poraste u svijesti onoga što ona jest po djelu Isusa Krista te da obnovljenom vjerom hodi s njime i s braćom i sestrama putem poslanja koje joj je povjereno. Istaknuo je kako bi svi programi koje Odbor nastoji oblikovati trebali ići za tim ciljem, zahvalivši njegovim članovima za nastojanja oko oblikovanja programa i njegove provedbe.

Voditelj Radne skupine za povijesno-kulturna pitanja Ivica Žuljević predstavio je zatim način na koji bi se prikazalo ono što je Požeška biskupija tijekom svojih 25 godina postojanja nastojala ostvarivati u pastoralu i na drugim razinama svoga djelovanja. Zaključeno je kako će se sa stručnjacima razjasniti hoće li se to napraviti znanstvenim skupom ili nekim drugim putem, kao što je zbornik radova ili spomenica. Spomenuto je među ostalim i tiskanje biskupijskog šematizma te nekih drugih povijesno-kulturnih sadržaja kao i pitanje organizacije programa kulture, napose na glazbenoj razini.

Voditelj Radne skupine za pastoralna i liturgijska pitanja, Robert Kupčak iznio je prijedlog tiskanja liturgijskih tekstova koji se odnose na  biskupijski vlastiti kalendar kao i druge liturgijske građe, te je predložio suradnike za ostvarenje spomenutog. Predstavio je način izrade korizmenih kateheza i građe za natjecanje iz vjeronaučnog znanja u Voćinu na temu eklezijalnosti povezano s 25 godina Požeške biskupije, te sa sinodom i sinodalnošću. Spomenuo je da se planira u tom smislu organizirati i korizmene tribine u Požegi,  a uz to će i pojedini pastoralni programi za djecu i mlade, poput križnog puta mladih, susreta ministranata u Velikoj i Kolegiju te ljetnog kampa za mlade, biti popraćeni temama požeške mjesne Crkve te njihove uloge u njezinu životu i poslanju. Za ostvarenje pojedinog pastoralnog projekta predložio je suradnike.

Marijan Pavelić je zatim predstavio neke projekte u okviru Radne skupine za medijska i tiskovna pitanja. Prikazao je planirani način izrade dokumentarnog filma o 25 godina života Požeške biskupije te suradnike s kojima bi ga ostvario, predloživši izradu kratkih video-uradaka o povijesno-kulturnim znamenitostima Požeške biskupije poput Katedrale, crkve sv. Lovre, Dijecezanskog muzeja, Riznice požeške Katedrale i drugih. Spomenuo je mogućnosti izrade i neke druge tiskane i video građe.

Voditelj Radne skupine za tehničko-organizacijska pitanja Robert Mokri među ostalim je predstavio pitanje načina promicanja  spomena 25 godina požeške mjesne Crkve.