Održani edukativni susreti za sinodsko savjetovanje u župama Požeške biskupije

Tijekom prvog tjedna došašća održani su edukativni susreti svećenika, vjeroučitelja i voditelja radnih odbora župnih pastoralnih vijeća u pripravi za sinodsko savjetovanje s vjernicima u župama Požeške biskupije po sljedećem rasporedu: 29. studenoga 2021. godine u Pakracu za Zapadno-slavonski arhiđakonat; 30. studenog u Slatini za Slavonsko-podravski arhiđakonat; 1. prosinca u Novoj Gradiški za Posavski arhiđakonat te 2. prosinca u Požegi za Katedralni arhiđakonat

Nakon što su sudionici susreta otpjevali himan „O dođi, Stvorče, Duše Svet“ i izmolili molitvu Duhu Svetom prigodom sinodskih okupljanja, obratio im se požeški biskup Antun Škvorčević. Ustvrdio je da je Bog svakoga pojedinog vjernika u župama Požeške biskupije postavio na ovaj slavonski prostor da bi vršio poslanje koje mu je Isus Krist povjerio u krštenju. On zna da mi to možemo, i uvjerava nas kako za njega nismo beznačajni ljudi, da računa s nama, očekujući da i mi računamo s njime. Biskup je izrazio uvjerenje da svi nazočni sudjeluju na ovom susretu u navedenom raspoloženju. Podsjetio je potom da smo svi u krštenju odjenuli Isusa Krista, pomazani njegovim Duhom ljubavi, ugrađeni u njegov živi organizam Crkve, svi jednakog dostojanstva, a različiti po službama kojima nam je ostvarivati jedno poslanje koje nam je on povjerio: naviještati njegovu radosnu vijest i svjedočiti ga kao jedinog Spasitelja čovjeka. Biti kršćanin danas u Hrvatskoj znači s Isusom Kristom stajati na Božjim pozicijama, koje su naša šansa i naša nada, kazao je biskup.

Zatim je pojasnio kako kršćani nisu članovi Crkve u smislu neke udruge ili organizacije, istaknuvši da je ona prisutnost božanskog u ljudskom, nevidljivog u vidljivom, nebeskog u zemaljskom: otajstvena stvarnost. U ovom je izazov pred kojim se nalazimo: Onaj koji je osnovao Crkvu nije u njoj odsutan nakon svoje smrti, nego je kao uskrsli Gospodin trajno u njoj prisutan te je snagom svoga Duha oživljava, pokreće i vodi prema njezinu cilju, kraljevstvu nebeskom. Crkva je živi Isusov organizam, a ne ljudska organizacija prepuštena njihovoj volji. Mi smo ono što On u nama i po nama ostvaruje te se Crkva s pravom naziva Tijelo Kristovo, Božji narod, njegova građevina. Sve se to ostvaruje u vidljivoj datosti koju je Isus postavio za svoga zemaljskog života, izabravši dvanaestoricu na čelu s Petrom, povjerivši im poslanje propovijedanja svakom stvorenju i krštenja onih koji povjeruju i obećavši da će biti s njima do svršetka svijeta, darujući im svoga Duha na dan Pedesetnice, da njegovom moći svjedoče za njega, slave svetu euharistiju njemu na spomen, u kojoj on obnavlja žrtvu svoje ljubavi na križu i vjernike povezuje u zajedništvu svoga Duha za život vječni. Navedenu zadaću nastavljaju biskupi kao članovi zbora apostolskih nasljednika na čelu s nasljednikom sv. Petra u suradnji s drugim zaređenim službenicima i cijelim Božjim narodom. Crkva nadilazi svaki model ljudskih ustanova, te se odnosi u njoj ne odvijaju po nekim demokratskim društvenim predlošcima. O stvarnostima Božanske objave ne može se glasovati, nego se vjerom prihvaćaju i osluškivanjem Duha Svetoga nastoje što vjernije i potpunije živjeti. Biskup je istaknuo kako zbog svega navedenog Crkvi na sasvim poseban način pristaje naziv sinoda, kojim se ona označava kao zajednički hod s Isusom Kristom i sa svima onima koji su vjerom i krštenjem njegovi.

Ustvrdio je kako je sinodsko savjetovanje koje se organizira u Požeškoj biskupiji na poticaj pape Franje vjerničko osluškivanje tko smo kao Crkva u Isusu Kristu, što nam njegov Duh govori u suvremenim zbivanjima, kako vjerno izvršiti poslanje koje nam je povjereno u krštenju – biti sol zemlje i svjetlo svijeta, kako se što djelotvornije uključiti u njegovo djelo spasenja po svetim sakramentima i životu u skladu s njegovom zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu, u služenju drugima da mu se pridruže. Zaključio je kako sinodsko savjetovanje ima veliko značenje za Požešku biskupiju o 25. obljetnici njezina postojanja, da bi se obnovila u onome što ona jest u Isusu Kristu i snazi njegova Duha, sva usmjerena prema čovjeku u traganju za puninom života i smisla. Poželio je da zauzetošću sudionika edukativnog susreta i Božjom pomoću sinodsko savjetovanje u svim župama Požeške biskupije bude uspješno.

Biskupijski povjerenik za sinodsko savjetovanje Želimir Žuljević zatim je prisutne upoznao s nakanama pape Franje s obzirom na Biskupsku sinodu u Rimu 2023. o sinodalnosti Crkve, i ciljem koji se želi postići sinodskim savjetovanjem u svim mjesnim Crkvama, otvorenom 17. listopada ove godine. Podsjetio je kako se, nakon što su u sinodsko savjetovanje na razini Požeške biskupije već ušli svećenici i vjeroučitelji, sada želimo pripraviti za savjetovanje koje će se odvijati u njihovim župama tijekom korizme iduće godine u čemu će oni imati važnu ulogu.

Predstavio je potom način odvijanja sinodskog savjetovanja u župama koje će obuhvatiti članove župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća te pojedine ciljane skupine vjernika, prikazavši konkretna pitanja o kojima će se s navedenima savjetovati, a koja se odnose na cjelokupni život i djelovanje župne zajednice. Istaknuo je kako su župnik, vjeroučitelj i voditelji triju odbora unutar pastoralnog vijeća koordinatori savjetovanja u svojim župama i čine župno Povjerenstvo za sinodsko savjetovanje te je u tom smislu predstavio njihove zadaće u pripravi i tijekom samog župnog savjetovanja. Prikazao je pojedine etape župnog sinodskog savjetovanja – od molitveno-slavljeničkog početka na Osmu nedjelju kroz godinu 27. veljače 2022. preko susreta i ispunjavanja radnih listova pojedinih skupina vjernika do prikupljanja i obrade spomenutih listova na župnoj, a potom na dekanatskoj i biskupijskoj razini. Podsjetio je kako je cilj župnog savjetovanja prosudba postojećeg stanja te osluškivanje što Duh govori Crkvi za bolji i plodonosniji zajednički hod i pastoralno djelovanje. U tom će od velike pomoći biti ovogodišnje korizmene kateheze petkom na temu eklezijalnosti i sinodalnosti koje imaju za cilj uvoditi vjernike u otajstvo Crkve koje žive u svojim župama i Biskupiji, potičući ih na djelatno krsno sudjelovanju u poslanju Crkve. Zahvalio je na kraju prisutnim svećenicima, vjeroučiteljima i voditeljima odbora pastoralnih vijeća za sve što će činiti u suradnji i prema smjernicama biskupijskog Povjerenstva za sinodsko savjetovanje kako bi ono u njihovim župama bilo što plodonosnije.