Sjednica Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

U Biskupskom domu u Požegi, 28. siječnja 2022. pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održana je sjednica Upravnog vijeća Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Uz ravnatelja Ustanove Ivicu Žuljevića na sjednici su sudjelovali članovi Robert Mokri, Željko Volarić i Mario Cimbal. Nakon molitve Trećeg časa, biskup je pozdravio vijećnike, ustvrdivši kako je početkom nove građanske godine potrebno učiniti ono što traže crkveni propisi s obzirom na upravu vremenitim dobrima, dati izvještaj o izvršenju proračuna Ustanove za minulu 2021. te prihvatiti prijedlog proračuna za 2022. godinu. Na temelju kratkog čitanja iz Poslanice Rimljanima, biskup je spomenuo kako sv. Pavao uvjerava Rimljane da je evanđelje snaga Božja za spasenje. No, u služenju Crkve evanđeoskom spasenju potrebna su i materijalna sredstva te smo zahvalni Bogu i vjernicima što nam ih priskrbljuju. Zahvalio je članovima Vijeća za njihov doprinos u pogledu upravljanja vremenitim dobrima Požeške biskupije tijekom prošle godine, osobito Robertu Mokrom koji je do minulog ljeta vodio Ustanovu te Ivici Žuljeviću koji je preuzeo njezino upravljanje. Biskup je podsjetio kako Biskupija ima dva izvora prihoda: prilozi vjernika te doprinos iz proračuna Republike Hrvatske, koji je zapravo također prilog vjernika ali putem državnog poreza, bez kojeg bi bilo otežano biskupijsko djelovanje. Istaknuo je kako nas u upravljanju materijalnim dobrima obvezuju Božje zapovijedi i državni propisi te je potrebno po njima se odgovorno i razborito ravnati.

Ravnatelj Ivica Žuljević pročitao je Zapisnik posljednje sjednice a zatim se pristupilo prihvaćanju izvješća o primitcima i izdatcima Ustanove u 2021. godini. Prikazan je potom prijedlog primitaka i izdataka za započetu godinu te prihvaćen proračun. U skladu s financijskim mogućnostima Ustanove i predviđanjem primitaka u proračun su uključene biskupijske ustanove te pristigle molbe pojedinih župa i drugih crkvenih pravnih osoba.

Na koncu sjednice biskup je zahvalio ravnatelju Žuljeviću i svim članovima Vijeća za odgovorno vršenje zadaće koja im je povjerena u skladu sa Statutom Ustanove.