Hrvatski biskupi uputili vjernicima “Poticaje i smjernice za zauzetije ekumensko nastojanje”

U okviru ovogodišnje Svjetske molitvene osmine, na svom Izvanrednom plenarnom zasjedanju, 24. siječnja hrvatski biskupi usvojili su dokument pod naslovom „Poticaji i smjernice za zauzetije ekumensko nastojanje“ i uputili ga katoličkim vjernicima, drugim kršćanima i ljudima dobre volje. Na dokumentu su surađivali stručnjaci za ekumenska pitanja pod vodstvom biskupa Antuna Škvorčevića, predsjednika Biskupske komisije HBK za ekumenizam. „Poticaji i smjernice“ imaju polazište u II. vatikanskom saboru i dokumentima opće Crkve o ekumenizmu novijeg doba, među kojima je „Direktorij za primjenu načela i normi o ekumenizmu“ Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana (1993.), Enciklika pape Ivana Pavla II. „Ut unum sint – O ekumenskom nastojanju“ (1995.) te posljednji dokument Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana (2020.) “Biskup i jedinstvo kršćana: Ekumenski vademecum“. Pored toga „Poticaji i smjernice“ na svoj način plod su onoga što se kod nas tijekom posljednjih desetljeća zbivalo na području ekumenizma, napose od Nacionalnog euharistijskog kongresa 1984. godine i Domovinskog rata, kada je među ostalim održano nekoliko susreta između delegacije Katoličke Crkve na čelu s kardinalom Franjom Kuharićem i delegacije SPC predvođene patrijarhom Pavlom, te upućeno „Pismo hrvatske biskupske konferencije o pedesetoj obljetnici završetka drugoga svjetskog rata“ 1995. a u novije vrijeme organizirani susreti s episkopima SPC u Hrvatskoj i zajednički spomen ratnih žrtava.

Sam naslov „Poticaji i smjernice za zauzetije ekumensko nastojanje“ upućuje na to da se radi o načelnom, pastoralnom i praktičnom dokumentu HBK u kontinuitetu s onim Biskupske konferencije Jugoslavije naslovljenom „Pastirski poziv na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja“, potvrđujući da se nije dogodio prekid s obzirom na ekumensko djelovanje nakon prestanka postojanja BKJ i uspostave HBK. Dokument u svom sadržaju uglavnom slijedi strukturu „Direktorija za primjenu načela i normi o ekumenizmu“. Sastoji se od Proslova, s razlozima njegova nastanka i naslovnicima kojima je upućen, Uvoda koji govori o povodu i pastoralnoj svrsi dokumenta, zatim tri logički povezana dijela: I. Katolička Crkva i ekumenizam; II. Formacija za ekumenizam; i III. Ekumenizam u pastoralnom i konkretnom životu mjesne Crkve te konačno Zaključka. Radi lakšeg snalaženja u sadržaju tekst je raspoređen u 46 brojeva. „Poticaji i smjernice“ uskoro će biti tiskan u seriji „Dokumenti“ Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu.

Na istom Izvanrednom zasjedanju, osim navedenog, HBK je osnovala „Odbor za odnos sa Židovima i muslimanima“, usko povezan s Biskupskom komisijom za ekumenizam, čiji je predsjednik ujedno i predsjednik Odbora. Tako je dovršeno strukturiranje tijela zaduženih za ekumenizam i međureligijski dijalog, započeto na redovitom jesenskom zasjedanju HBK prošle godine.