Korizmeni pastoralni programi o 25. obljetnici osnutka i uspostave Požeške biskupije i prigodom župnog sinodskog savjetovanja

Poštovana i draga braćo svećenici!

U nedjelju, 17. listopada 2021. zajedno s cijelom Crkvom započeli smo biskupijski sinodalni hod na temu Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje u pripravi za Opću biskupsku sinodu u Rimu 2023. godine i kao sastavni dio programa 25. obljetnice osnutka i uspostave naše mjesne Crkve. Naime, sinodsko savjetovanje na koje nas potiče papa Franjo, prigoda je da obnovimo i produbimo svijest o sinodalnom značenju naše Biskupije u kojoj ostvarujemo svoju krsnu pripadnost Isusu Kristu i poslanje u jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi.

Nakon što su sinodsko savjetovanje tijekom mjeseca studenoga 2021. godine održali svi svećenici, vjeroučitelji i odgojiteljice u vjeri naše Biskupije, prema zaključcima jesenske sjednice našega Prezbiterskog vijeća, u prvom tjednu došašća održani su radni susreti svećenika, vjeroučitelja i voditelja radnih odbora župnih pastoralnih vijeća u sva četiri arhiđakonata kao priprava za sinodsko savjetovanje s vjernicima u svim župama. Na spomenutim susretima obznanjeno je da će se župno sinodsko savjetovanje održati tijekom ovogodišnje korizme te su sudionicima susreta predstavljene zadaće što ih imaju kao koordinatori sinodskog savjetovanja.

Ovogodišnja korizma bit će stoga ispunjena pozornim osluškivanjem Duha Svetoga kroz programe sinodskog savjetovanja u koje će se ugraditi pastoralni programi, po modelu prijašnjih godina, povezani s nedjeljnom svetom misom i pobožnošću križnoga puta petkom.

a) Sinodsko savjetovanje u župama Požeške biskupije

  1. Na Osmu nedjelju kroz godinu, idućega 27. veljače, u svim našim župama, na središnjem župnom euharistijskom slavlju župnici će organizirati sudjelovanje svih razina vjernika, napose članova župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća, započet će župno sinodsko savjetovanje u Požeškoj biskupiji. Čin otvorenja župnog sinodskog savjetovanja uslijedit će nakon župnikova pozdrava na početku svete mise uvodnim proglasom o smislu i svrsi savjetovanja prema knjižici Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje, koju su primili na Biskupijskom danu u Požegi, zatim sinodskom „Molitvom Duhu Svetom“ i otpjevanom mišlju vodiljom svih naših sinodskih okupljanja „Ja sam Put, i Istina i Život“ (Iv14,6). Nakon toga slijedi redoviti tijek euharistijskog slavlja. Prikladno je da u homiliju navedene nedjelje svećenici ugrade misli iz spomenute knjižice Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje, povezujući ih s 25. obljetnicom Požeške biskupije te potaknu vjernike da se aktivno uključe u sinodsko savjetovanje – ponajprije molitvom za svjetlo Duha Svetoga, a potom i savjetom koji će od njih biti zatražen. Pored toga, u Molitvu vjernih valja uključiti i nakanu za uspješan tijek župnog savjetovanja o sinodalnosti Crkve.
  2. Župno sinodsko savjetovanje s ispunjavanjem radnih listova obuhvatit će sve članove Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća te određene skupine vjernika (mladi; obitelji i bračni parovi; stariji, bolesni i nemoćni te vjernike djelatne u društvenom životu). U tu svrhu oblikovani su radni listovi koje će na početku korizme svakoj župi dostaviti Biskupijsko sinodsko povjerenstvo.
  3. Sinodsko savjetovanje provodi Župno povjerenstvo za sinodsko savjetovanje koje tvore voditelji triju odbora Župnog pastoralnog vijeća i vjeroučitelj (ukoliko živi na području župe), a na čijem je čelu župnik. Zadaća je Povjerenstva tijekom korizme, prema uputama primljenim od Biskupijskog povjerenstva za sinodsko savjetovanje: sazvati i voditi susrete s onima koji su uključeni u župno savjetovanje kada će im predstaviti osnovne informacije, svrhu i cilj savjetovanja te ih uvesti u način savjetovanja i organizirati sve potrebno za njegovo ostvarenje u pojedinim skupinama svoje župe. Nakon što se provede sinodsko savjetovanje, prikupljene radne listove župnik će dostaviti dekanu najkasnije do 8. travnja ove godine.
  4. Na temelju radnih listova iz svih župa dekanata, svaki će dekan uz pomoć tima vjeroučitelja – koji će za pojedini dekanat odrediti Biskupijsko sinodsko povjerenstvo – oblikovati sažetak savjetovanja dekanata te ga najkasnije do 30. travnja ove godine dostaviti biskupijskom Povjerenstvu kako bi ga ono moglo uvrstiti u konačan tekst sažetka biskupijskog sinodskog savjetovanja i dostaviti ga Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

b) Korizmene kateheze petkom

Već više godina u našoj Biskupiji organiziramo korizmene kateheze o određenim pitanjima vjere, kako bismo produbili naš duhovni život i promicali evanđeoske vrijednosti na osobnoj, obiteljskoj i društvenoj razini. Zacijelo je srebrni jubilej naše Biskupije kao i sinodsko savjetovanje u našim župama prigoda da ove korizme zauzetije promislimo o svojoj pripadnosti općoj Crkvi u našoj požeškoj mjesnoj Crkvi te o krsnoj suodgovornosti svakog vjernika za njezino evangelizacijsko poslanje. U tu svrhu biskupijski Pastoralni centar u suradnji s vjeroučiteljima oblikovao je šest korizmenih kateheza čiji se sadržaj temelji na korizmenim nedjeljnim evanđeljima i crkvenim dokumentima koje su od nemale pomoći u nastojanju oko korizmenog obraćenja i našem hodu prema svetom Trodnevlju i obnove naših krsnih obećanja u vazmenom bdijenju. Kao pomoć župnicima i vjeroučiteljima pri oblikovanju korizmenog programa petkom, Povjerenstvo za medije na temelju pripravljene katehetske građe oblikovalo je ppt-prezentacije kao popratni sadržaj pri izvođenju kateheze. Pastoralni centar će župnim uredima i vjeroučiteljima svakog ponedjeljka elektroničkom poštom dostavljati navedenu katehetsku građu, koju će biti moguće preuzeti i na biskupijskoj web-stranici.

Petkom prije pobožnosti križnoga puta jedan lektor će pročitati evanđeoski tekst predstojeće nedjelje, nakon kojeg će vjeroučitelj ili svećenik (voditelj kateheze) okupljenima postaviti nekoliko pitanja za razmišljanje kao uvod u predstavljanje sadržaja kateheze. Potom će katehezu zaključiti s nekoliko poticaja za ostvarivanje evanđeoskih zahtjeva u predstojećem tjednu. Milostinja koju će vjernici darovati na pobožnosti križnog puta namijenjena je pojedincima i obiteljima koji se u vremenu velikih energetskih poskupljenja nalaze u osobitoj materijalnoj potrebi. Kao i prijašnjih godina, svećenici će prikupljenu korizmenu milostinju na pobožnosti križnog puta predati u Katedrali tijekom prinosa darova na Veliki četvrtak u Misi posvete ulja.

c) Uvođenje djece i mladih u život po vjeri: neposredna priprava kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu na korizmenim nedjeljnim svetim misama

Od osobitog značenja za rast u svijesti pripadnosti Crkvi, čije dioništvo ostvarujemo po svetim sakramentima, ima uvođenje djece i mladih u život po vjeri kroz razne redovite župne programe i one koji su za njih posebno oblikovani. Pripravnici za prvu pričest i sakrament svete potvrde tako će kao i prethodnih godina slijediti svake korizmene nedjelje na svetoj misi predviđene korake u pripravi za navedene sakramente. Prema dopisu Biskupskog ordinarijata u Požegi broj 2161/2021. od 31. prosinca 2021. o ovogodišnjem slavlju sakramenta svete Potvrde, na Prvu korizmenu nedjelju, 6. ožujka 2022. župnici će javno primiti među kandidate za svetu potvrdu one pripravnike koji su do tada sudjelovali u župnim katehezama za taj sakrament, kako je to predviđeno modelom Neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu. Isto će učiniti i s ovogodišnjim kandidatima za prvu svetu pričest. Nakon toga, kandidati za svete sakramente, svake nedjelje će slijediti predviđene korake u pripravi za sakramente, koji uključuju i njihove roditelje. Župnici će se u tom pogledu poslužiti građom primljenom prije tri godine, koja je utemeljena u Redu pristupa odraslih u kršćanstvo i prilagođena uzrastu prvopričesničkih i krizmaničkih kandidata. Spomenuta građa bit će dostupna i na web-stranici Požeške biskupije.

Osim toga, kandidati će biti uključeni i u sve ono što pojedini župnici u svojim župnim okolnostima smatraju korisnim ostvariti u hodu prema slavlju svetih sakramenata, a što im omogućuje stjecanje iskustva vjere i njenog svjedočenja, kao što je između ostalog sudjelovanje krizmanika u korizmenom Križnom putu mladih, napose onih župa kroz koje on prolazi. Pored toga, na svršetku euharistijskog slavlja Prve korizmene nedjelje prikladno je svim pripravnicima za sakramente uručiti Caritasove kutijice za akciju „Djeca djeci“ u koje će osobno prikupljati priloge za siromašnu djecu te će ih prinijeti za prikazni dar u svojoj župnoj crkvi na misi Večere Gospodnje na Veliki četvrtak, a župnici će ih predati biskupijskom Caritasu za potrebe navedene djece. Kandidati za svetu potvrdu iz župa Katedralnog arhiđakonata to će učiniti na Misi posvete ulja u našoj Katedrali na Veliki četvrtak.

d) Korizmene tribine četvrtkom u Požegi

Tijekom pet korizmenih četvrtaka u gradu Požegi, sjedištu Biskupije održavat će se korizmene tribine četvrtkom koje imaju za cilj promišljati o Crkvi s različitih motrišta i predstaviti njezino poslanje koje se ostvaruje i u našoj mjesnoj Crkvi.

Od srca zahvaljujem svećenicima i njihovim suradnicima, napose vjeroučiteljima, za sve što će tijekom ovogodišnje korizme kroz sinodsko savjetovanje i druge pastoralne programe nastojati učiniti za duhovno dobro vjernika, prvenstveno djece i mladih.

Uz pozdrav i blagoslov u Gospodinu.

Požega, 15. veljače 2022.

✠ Antun Škvorčević
požeški biskup